مهرورزى بیشتر نسبت به دختران

امام رضا(ع):

قال رسول اللّه‏(ص): انَّ اللّه‏َ - تبارک و تعالى - على الاناثِ اَرَقُّ منه على الذکور و ما من رجُلٍ یُدخِل فَرحَةً على امرأةٍ بَینه و بَینها حُرمَةُ الاّ فَرَّحهُ اللّه‏ُ یومَ القیامةِ.

وسائل الشیعه، ۲۱/۳۶۷.

پیامبر(ص) فرمود: خداوند متعال نسبت به زنان مهربان‏تر از مردان است و هر کس زنى از خویشاوندان خود راشادمان کند، بى ‏گمان خداوند در روز رستاخیز او را شاد سازد.

در آموزه‏هاى اسلامى مهرورزى بیشتر نسبت به دختران مورد تأکید بیشترى قرار گرفته است. از این رو مى ‏نگریم با این که اصل «مساوات» و برابرى از دستورات تردیدناپذیر اسلامى است، و در میان همه افراد رعایت آن لازم است، لیکن در مورد دختران رعایت این اصل لازم شمرده نشده، بلکه فرق گذاشتن میان دختر و پسر بهتر دانسته شده است.

شاید یک علت آن عاطفه بیشتر در زنان و لطافت و شکنندگى آنان است.

پیامبر(ص):

مَن دَخَل السُّوقَ فاشترى تُحفةً فَحَملَها الى عیالِه... و لیَبدَأ بالاناثِ...

وسائل الشیعه، ۲۱/۵۱۴.

آنکه بازار برود و ارمغانى بخرد و به خانه ببرد در تقسیم از دختران آغاز کند...

«بر همین معیار مى‏نگریم که در کتاب «وسائل الشیعه» عنوان این باب چنین آمده است:

... مستحب است که نرم‏دلى و عواطف نسبت به دختران (از پسران) افزون باشد». و این امتیازى براى جنس زن است که قانون مساوات همگانى و همه جایى براى او استثنا مى ‏شود.