علم آموزى در تمام دوران عمر

امام رضا(ع):...

ولا یَمَلُّ مِن طلبِ العلمِ طولَ دَهرِه.

تحف العقول/ ۳۳۰.

... در تمام دوران عمر به دانش اندوزى مى ‏پردازد (و از این کار خسته نمى ‏شود).

جامعه آرمانى رضوى سرشار از دانش و آگاهى، و شناخت است، و نادانى و بى خبرى در آن جایى ندارد. انسان‏ها در این جامعه به شناخت خدا و شناخت انسان و شناخت جهان مى‏ پردازند. و به ویژه در دین به ژرفنگرى دست مى‏ یازند، و مبانى دینى را بر پایه معرفت و شناخت استوار مى‏ سازند.

رهروان راه امام بزرگ براى خواندن و دانستن، زمان و دوره محدودى نمى ‏شناسند، و نمى ‏گویند: در جوانى و در آموزشگاه ها و یا دانشگاه‏ ها باید به علم آموزى پرادخت، و از این دوره‏ ها که گذشت دیگر آموزش و کتاب و مطالعه را به کنارى نهاد؟! چنین نیست، بلکه باور دارند- چنان که امامشان فرموده است - که باید در تمام دوران عمر به فراگرفتن و دانش اندوزى پرداخت، و لحظه‏ اى از این حرکت حیاتى غفلت نورزید، و نقطه‏ هاى جهل و نادانى را یکى پس از دیگرى زدود.

آیات قرآن و تعالیم اسلام، سراسر فراخوان به شناخت و رشد معرفت است. و این تکلیفى همگانى است.

پیامبر اکرم(ص):

طَلبُ العلمِ فَریضةُ على کلِّ مُسلمٍ و مُسلمةٍ.

بحارالأنوار ۱/۱۷۷؛ الحیاة ۱/۷۰، ترجمه فارسى.

طلب علم بر هر مرد و زن مسلمان واجب است.

جامعه به سه گروه تقسیم مى ‏شوند: دانایان و دانشمندان، دانش ‏آموزان و جویندگان دانایى، سوم نادانان و کسانى که براى دستیابى به شناخت و آگاهى هیچ تلاشى نمى ‏کنند، و با عالمان نیز رفت و آمد و رابطه ‏اى ندارند، و از کتاب و کتاب خوانى نیز به دورند. این طبقه از نظر تعالیم اسلامى راه نابودى مى‏ پویند.

امام على(ع) :

اُغدُ عالماً اَو مُتَعلِّماً، ولا تکُنِ الثالثَ فَتَعطَبَ.

الحیاة ۱/۷۱.

یا دانا (و درس خوانده و به دانایى رسیده) باش، یا جوینده دانایى (و طالب علم و آگاهى)؛ و جز این دو مباش که هلاک خواهى شد. پیش از هر اقدام و عمل، در هر زمینه باشد، شناخت و دانایى ضرورت دارد، و به کارهایى که بى بررسى و شناخت لازم انجام مى ‏یابد، درست و نتیجه بخش نیست.

امام صادق(ع):

العاملُ على غَیر بَصیرةٍ کالسّائرِ على غَیرِ طَریقٍ، فَلا تَزیدُه سُرعةُ السَّیرِ الاّ بُعداً.

الحیاة ۱/۹۹؛ تحف العقول / ۲۶۶.

آن کس که بدون بصیرت (و بى شناخت و دانایى) عمل مى‏ کند، همچون کسى است که بر راه درست پیش نمى ‏رود، این است که هر چه تندتر برود از مقصود دورتر مى‏شود.