مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : رمز تداوم انقلاب در نهج البلاغه
پديدآورنده : محمد محمدی ری شهری
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : قم
ناشر : انشارات یاسر
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 160
قطع : رقعی
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

رمز تداوم انقلاب در نهج البلاغه

مسئولیت متقابل مردم و کادر رهبری در زمینه ی تداوم انقلاب اسلامی، تبیین شده است و منبع اصلی نهج البلاغه است.

تداوم انقلاب از مهم ترین و حساس ترین مسائلی است که در رابطه با سرنوشت ایران و اسلام و بلکه سرنوشت حکومت جهانی مستضعفین، پس از پیروزی انقلاب اسلامی مطرح است.

در زمینه ی تداوم انقلاب، مسئولیت هایی کادر رهبری در برابر جامعه ی انقلابی دارد و مسئولیت هایی جامعه در برابر کادر رهبری انقلاب دارند. اگر این مسئولیت ها درست و به موقع صورت گیرد، بقاء انقلاب اسلامی قطعی و اجتناب ناپذیر است. این مسئولیت های متقابل، در نهج البلاغه به عنوان حقوق متقابل زمامدار و مردم مطرح شده است.

بر این اساس، محتوای کتاب در دو بخش زیر تنظیم شده است:

بخش اول: مسئولیت های مردم در رابطه با تداوم انقلاب اسلامی

بخش دوم: مسئولیت رهبران در رابطه با تداوم انقلاب اسلامی

عمده ی مطالب این کتاب برگرفته از نهج البلاغه است اما گاه به مناسبت، از احادیثی از دیگر منابع برای تبیین و تکمیل بحث نیز کمک گرفته شده است.