در پرتو کلام حسینی (حکمت های عقیدتی سیاسی (3)) - صفحه 2

فصل ششم : پيروان اهل بيت

6 / 1

فضيلت پيروان اهل بيت

۲۲۵.المحاسنـ به نقل از زيد بن ارقم ـ: امام حسين عليه السلام فرمود : «از پيروان ما ، جز صدّيق شهيد نيست» .
گفتم : فدايت شوم ! چگونه چنين مى شود ، در حالى كه توده آنها در بسترهايشان مى ميرند ؟
فرمود : «آيا در كتاب خدا در سوره حديد نخوانده اى : «و كسانى كه به خدا و فرستادگانش ايمان آوردند ، آنان ، نزد خداوندگارشان صدّيقان و شهيدان هستند» » ؟
گفتم : گويى تاكنون اين آيه از كتاب خدا را هرگز نخوانده ام .
فرمود : «اگر شهيدان ، فقط كسانى بودند كه تو مى گويى (كسانى كه در جنگ شهيد مى شوند) ، تعداد شهيدان ، اندك بود» .

۲۲۶.تفسير فرات الكوفىـ به نقل از ابوجاريه و اصبغ بن نُباته ـ: هنگامى كه مروان ، امير مدينه بود ، براى مردم خطبه خواند و به اميرمؤمنان ، ناسزا گفت . پس امام حسين عليه السلام خشمگينانه برخاست و بر مروان درآمد و به او فرمود : «اى پسر زنِ كبودْ چشم ۱ و پسر زن شپش خوار ! تو به على ناسزا مى گويى ؟! ... .
آيا از آنچه درباره تو و يارانت ، و نيز آنچه [از قرآن] درباره على عليه السلام است ، باخبرت نكنم ؟ خداوند ـ تبارك و تعالى ـ مى فرمايد : «كسانى كه ايمان آوردند و كار شايسته كردند ، به زودى خداوند رحمان ، براى آنها [در دل ديگران ]محبّتى مى نهد» . اين ، براى على عليه السلام و پيروان اوست . «ما آن را به زبان تو آسان كرديم تا تنها پرهيزگاران را بدان بشارت دهى» . پس پيامبر صلى الله عليه و آله آن را به على بن ابى طالب عليه السلام بشارت داد» .

1.در عرب ، به زنى كه چشمش برگشته و سفيدى اش آشكار شده باشد ، «زرقاء» مى گويند . در روايات ، به عنوان نكوهش شخص به كار رفته است ، نه آن به عيبى و يا صفتى ديگر اشاره داشته باشد ؛ امّا زرقاء بنت موهب، مادر بزرگ مروان، زنى بدكاره بود (الكامل : ج ۴ ص ۱۶۰) .

صفحه از 10