مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : ترجمه من لایحضره الفقیه
زمان پدیدآورنده: م 381 ق
محل نشر : تهران
ناشر : نشر صدوق
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1367 ـ 1369 ش
تعداد جلد : 6
تعداد صفحه : 560 + 522 + 580 + 526 + 580 + 596
قطع : وزیری
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

ترجمه من لایحضره الفقیه

ترجمه کتاب من لا یحضره الفقیه است که در آن احادیث فقهی گردآوری شده و بر اساس تبویب متداولی که در کتاب های فقهی رایج است، از احادیث طهارت و آب ها شروع می شود.

ترجمه کتاب من لا یحضره الفقیه است که در آن احادیث فقهی گردآوری شده و بر اساس تبویب متداولی که در کتاب های فقهی رایج است، از احادیث طهارت و آب ها شروع می شود و در پی آن نماز و احکام آن، زکات، روزہ، حج، قضاوت، شفعه، وکالت، کفالت، حواله و... ادامه می یابد و با وصیت وارث و سفارش ها و وصایایی از معصومان به پایان می رسد. در پایان کتاب مشایخ روایی آورده شده است.

کتاب من لا یحضره الفقیه، یکی از چهار کتاب مشهور و از منابع مهم فقه شیعه است و دستمایه فتوای فقها از زمان تألیف تا کنون بوده است. این کتاب را شیخ صدوق بنا به درخواست یکی از اهالی بلخ و به منظور تدوین کتاب مرجع و رساله عملیه به تحریر در آورده و خود به آن اعتماد کامل داشته و بر اساس روایات آن فتوا می داده است.

ترجمه کتاب به صورت جدای از متن و در نیمه دوم هر صفحه آورده شده و به مناسبت، توضیحاتی هم از سوی مترجم افزوده شده است، این توضیح ها در پارگرافی جداگانه در ذیل عناوین «توضیح» «مترجم گوید» و «شارح گوید» آمده و برای رفع ابهام و از مباحث مطرح شده در احادیث و اسناد آنها به خواننده کمک می کند.

ترجمه کتاب روان و خالی از پیچیدگی است و مترجم سعی کرده که آن را مطابق متن ترجمه، و از ترجمه آزاد پرهیز کند، مترجم در جلد نخست ترجمه، شرح حال صدوق را نیز، در چند صفحه نگاشته است.