مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : امام علی(ع) برادر محمد رسول خدا(ص)
پديدآورنده : محمد جواد شری
مترجم : سید محمد صالحی
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : تهران
ناشر : توس
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1379ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 555
قطع : وزیری
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

امام علی(ع) برادر محمد رسول خدا(ص)

پژوهشی است نو در باره جایگاه سیاسی امام علی(ع).

پژوهشی است نو در باره جایگاه سیاسی امام علی(ع). نویسنده این اثر که لبنانی تبار و مقیم امریکاست، با بیانی شیوا، مستدل و پرهیز از تعصب و با اتکا بر تاریخ و عمدتاً روایات، دوران حیات پر فراز و نشیب امام علی را ترسیم کرده و کوشیده است با نگاهی نو، بسیاری از شبهه های مربوط به امام علی(ع) را در میان اهل سنت با متانت و ادب پاسخ دهد.

انگیزه نویسنده از تألیف این اثر، معرفی تشیع و ریشه یابی موضوع تاریخی ـ کلامی خلافت و درک درست آن است. کتاب اگر چه در باره ابعاد شخصیت امام علی(ع) است، اما به جزئیات زندگی آن حضرت نیز، پرداخته است. البته، بیشتر توجه نویسنده، بررسی مقام سیاسی ـ مذهبی امام در اسلام و ارتباط معنوی او با پیامبر و شرکتش در تشکیل یک دولت اسلامی و گسترش ایمان اسلامی است، افزون بر این، او از علی به عنوان جانشین پیامبر یاد کرده و در باره آن بحث می کند و در باره سیاست و سیاستمداری امام علی(ع) داد سخن می دهد.

نویسنده با استفاده از آن دسته از گفته های پیامبر(ص) در باره برادری خود با علی، نام کتابش را هم برادر پیامبر گذاشته و در ابتدا زندگی امام را در زمان پیامبر و حضور او را به عنوان یک همراه همیشگی آن حضرت بررسی کرده است.

همراهی با پیامبر(ص) در تشکیل دولت، شرکت در جنگ های بدر، احد، خندق و خیبر از جمله موارد همراهی یاد شده است که نویسنده آنها را تحلیل کرده است.

وی، سپس به حوادث پس از درگذشت پیامبر پرداخته و باز ماندن علی(ع) از عهده داری خلافت و رفتار امام را با سه خلیفه، از ابعاد گوناگون واکاویده است. انتخاب امام به خلافت، مخالفت ها با وی، دسیسه های امویان، طلحه، زیبر، عایشه و جنگ های رخ داده در حکومت امام و ظهور و افول خوارج، از دیگر مباحث کتاب است.

در بخش دیگر، به بحث از حکومت در اسلام و رد حکومت موروثی پرداخته شده و حکومت قابل قبول، حکومت منتخب مردم معرفی شده است. نویسنده در این کتاب، خلافت را به مثابه یک روش سیاسی ـ مذهبی می داند که با طبیعت پیام اسلامی سازگار است.

پایان کتاب، فهرست اعلام واژه نامه و توضیح کتاب شناسی است.