عنوان کتاب : امام علی(ع) برادر محمد رسول خدا(ص)
پديدآورنده : محمد جواد شری
مترجم : سید محمد صالحی
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : تهران
ناشر : توس
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1379ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 555
قطع : وزیری
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

امام علی(ع) برادر محمد رسول خدا(ص)

پژوهشی است نو در باره جایگاه سیاسی امام علی(ع). نویسنده این اثر که لبنانی تبار و مقیم امریکاست، با بیانی شیوا، مستدل و پرهیز از تعصب و با اتکا بر تاریخ و عمدتاً روایات، دوران حیات پر فراز و نشیب امام علی را ترسیم کرده و کوشیده است با نگاهی نو، بسیاری از شبهه های مربوط به امام علی(ع) را در میان اهل سنت با متانت و ادب پاسخ دهد.

انگیزه نویسنده از تألیف این اثر، معرفی تشیع و ریشه یابی موضوع تاریخی ـ کلامی خلافت و درک درست آن است. کتاب اگر چه در باره ابعاد شخصیت امام علی(ع) است، اما به جزئیات زندگی آن حضرت نیز، پرداخته است. البته، بیشتر توجه نویسنده، بررسی مقام سیاسی ـ مذهبی امام در اسلام و ارتباط معنوی او با پیامبر و شرکتش در تشکیل یک دولت اسلامی و گسترش ایمان اسلامی است، افزون بر این، او از علی به عنوان جانشین پیامبر یاد کرده و در باره آن بحث می کند و در باره سیاست و سیاستمداری امام علی(ع) داد سخن می دهد.

نویسنده با استفاده از آن دسته از گفته های پیامبر(ص) در باره برادری خود با علی، نام کتابش را هم برادر پیامبر گذاشته و در ابتدا زندگی امام را در زمان پیامبر و حضور او را به عنوان یک همراه همیشگی آن حضرت بررسی کرده است.

همراهی با پیامبر(ص) در تشکیل دولت، شرکت در جنگ های بدر، احد، خندق و خیبر از جمله موارد همراهی یاد شده است که نویسنده آنها را تحلیل کرده است.

وی، سپس به حوادث پس از درگذشت پیامبر پرداخته و باز ماندن علی(ع) از عهده داری خلافت و رفتار امام را با سه خلیفه، از ابعاد گوناگون واکاویده است. انتخاب امام به خلافت، مخالفت ها با وی، دسیسه های امویان، طلحه، زیبر، عایشه و جنگ های رخ داده در حکومت امام و ظهور و افول خوارج، از دیگر مباحث کتاب است.

در بخش دیگر، به بحث از حکومت در اسلام و رد حکومت موروثی پرداخته شده و حکومت قابل قبول، حکومت منتخب مردم معرفی شده است. نویسنده در این کتاب، خلافت را به مثابه یک روش سیاسی ـ مذهبی می داند که با طبیعت پیام اسلامی سازگار است.

پایان کتاب، فهرست اعلام واژه نامه و توضیح کتاب شناسی است.