مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : اهل البیت(ع) فی تفسیر الثعلبی
پديدآورنده : احمد بن محمود ثعلبی
تحقيق : عادل کعبی
محل نشر : قم
ناشر : دلیل ما
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1381ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 288
قطع : وزیری
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

اهل البیت(ع) فی تفسیر الثعلبی

کتاب، حاوی روایت های تفسیری و علوم قرآنی نقل شده از اهل بیت(ع) و همچنین روایت هایی که در آنها تصریح و یا اشاره به آیاتی که در شأن اهل بیت نازل شده است، می باشد.

کتاب، حاوی روایت های تفسیری و علوم قرآنی نقل شده از اهل بیت(ع) و همچنین روایت هایی که در آنها تصریح و یا اشاره به آیاتی که در شأن اهل بیت نازل شده است، می باشد. این مجموعه از تفسیر الکشف والبیان، مشهور به تفسیر ثعلبی، گردآوری شده و از سوره حمد تا سوره اخلاص را در بر می گیرد.

تفسیر ثعلبی از مهم ترین تفاسیر اهل سنت و از مصادر تفسیر های پس از خود است. در این تفسیر، روایت های تفسیری فراوانی نقل شده که از جمله آنها روایت های مربوط به اهل بیت(ع) است.

ثعلبی از نادره های دوران خود و استاد واحدی نیشابوری است و جایگاه علمی و شهرت تفسیر او، وی را در مقام بلندی نشانده و شهرتش آن را از وصف بی نیاز کرده است.

محقق این کتاب، به ترتیب از آغاز تا پایان، تفسیر یاد شده را جست و جو کرده و هر آنچه را که در آن، روایت های مربوط به دو موضوع یاد شده را، یافته آورده و به ترتیب نظم فعلی سوره های قرآن، آنها را در زیر آیات مربوط قرار داده و منتشر کرده است.

در این کتاب، ۴۵۰ حدیث گردآوری شده و محقق، هبچ توضیحی برای آنها نیفزوده است. البته در مواردی، آن دسته از مصادری را که در غیر از تفسیر ثعلبی برای روایت ها وجود دارد، مشخص کرده و در پاره ای از موارد، واژه های دشوار را نیز، معنا کرده و در موارد مبهم، به وجود آنها در اصل کتاب اشاره کرده و در پاورقی نوشته است. در این کتاب، به جز پیامبر و امام علی(ع) روایت هایی هم از سایر امامان معصوم نقل شده است.