عنوان کتاب : مدرسه حسینی
پديدآورنده : مصطفی دلشاد تهرانی
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : تهران
ناشر : دریا
نوبت چاپ : دوم
تاریخ انتشار : 1381ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 356
قطع : رقعی
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

مدرسه حسینی

بررسی آموزه های نهضت عاشورا با رویکرد تربیتی، موضوع اثر حاضر است. نویسنده، با بهره گیری از منابع تاریخی و روایی شیعه و سنی، درس هایی را که امام حسین در قیام عاشورا به انسان ها آموخت، به تحلیل و بررسی گذاشته است.

وی معتقد است قیام عاشورا حماسه ای است فرا تاریخی و فرا جغرافیایی برای دمیدن روح حقیقت انسانیت در تمامی انسان ها، و مدرسه حسینی، مدرسه احیای اسلام نبوی و اسلام علوی است. مؤلف به منظور بررسی درس ها و آموزه های تربیتی نهضت عاشورا، سرفصل های زیر را به بحث گذاشته است:

جایگاه مدرسه حسینی، ساختار، خاستگاه و شاکله مدرسه حسینی، و اصول تربیتی مدرسه حسینی که عبارت اند از: اصل حریت، پارسایی، عدالت خواهی و ظلم ستیزی، شجاعت، استقامت و پایداری، غیرت دینی، حمیت و سازش ناپذیری، از خودگذشتگی و فداکاری و حق محوری و حق طلبی.