مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : موسوعة عقائد الائمة الاطهار(ع): معرفة الله
پديدآورنده : علاء حسون
همكار : جمعی از پژوهشگران
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : قم
ناشر : مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1391 ش
تعداد جلد : 2
تعداد صفحه : 546 + 508
قطع : وزیری
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

موسوعة عقائد الائمة الاطهار(ع): معرفة الله

مجموعه ای از احادیث شیعه در زمینه ی معرفت الهی است.

مجموعه ای از احادیث شیعه در زمینه ی معرفت الهی است. نویسنده پس از جمع آوری احادیث در موضوع شناخت خداوند، آنها را بصورت موضوعی دسته بندی و برای هر دسته، عنوانی را برگزیده است و آنها را به ترتیب الف بایی در این کتاب عرضه کرده است. نویسنده در گزینش احادیث مربوط به خداشناسی، کتاب هایی را مد نظر قرار داده که از قرن نخست تا قرن هفتم به نگارش در آمده اند.

به منظور پرهیز از اطاله ی مقال، برای هر حدیث به ذکر یک منبع بسنده شده است. در درجه ی اول، کتب اربعه مورد توجه بوده و پس از آن، قدیمی تر بودن منبع، ملاک ذکر مأخذ بوده است. در میان کتاب های کهن، اعتبار آنها نیز مورد توجه قرار گرفته است.

هنگام نقل احادیث، گاه عین عبارت نقل شده و گاه گردآورنده به منظور خوش خوان شدن، ناچار به تصرف در عبارت شده است. به منظور تشخیص، هرکدام که عین عبارت حدیث بوده، از گیومه استفاده شده و در غیر این صورت علاوه بر استفاده نکردن از گیومه، در پاورقی قبل از ذکر منبع کلمه ی «انظر» نوشته شده است.

عنوان های آغازین کتاب بدین قرارند: آلاء الله، آیات الله، ابدیة الله، احاطة الله، احدیة الله، احسان الله، اختیارالله و...

کتاب با این عناوین خاتمه می یابد: وصف الله، وعد الله، وفاء الله، وقار الله، ولایة الله، ید الله.