مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : تجلی امامت: تحلیلی از حکومت امیرالمؤمنین علی(ع)
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : قم
ناشر : انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی
نوبت چاپ : چهارم
تاریخ انتشار : 1378ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 656
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

تجلی امامت: تحلیلی از حکومت امیرالمؤمنین علی(ع)

پژوهشی است تحلیلی درباره عملکرد سیاسی و روش حکومتی امام علی(ع).

پژوهشی است تحلیلی درباره عملکرد سیاسی و روش حکومتی امام علی(ع). نویسنده در این اثر، تصویری از یک حکومت نمونه انسانی و اسلامی بر اساس کهن ترین و معتبرترین مدارک تاریخی در اختیار خوانندگان قرار می دهد.

وی در این کتاب، شرح مفصلی را از حوادث و رویدادهای حکومت پنج ساله امام علی(ع) که با حکومت آن حضرت ارتباط مستقیم داشته، در سیزده بخش سامان داده است.

در بخش نخست، پس از بررسی مفهوم لغوی و اصطلاحی امامت، مقام امامت و ضرورت انتصاب امام، شرایط و ویژگی های امام را برشمرده است.

مؤلف، در بخش های بعدی مباحثی مانند امامت و حکومت علی، عدالت امام علی، قضاوت های آن حضرت، کارگزاران حکومت امام علی و سیره ایشان در امر به معروف و نهی از منکر، را  بررسی کرده است.

امام علی و فرقه های کلامی، کاوشی پیرامون غلات و خوارج، دو فرقه درگیر با امام علی، موضوعات دیگری هستند که در کتاب به آنها پرداخته شده است. رعایت حقوق اهل کتاب در حکومت علی، عنوان بخش دیگری از کتاب است. وی همچنین، به جنگ های جمل، صفین و نهروان پرداخته، و پس از ذکر مظلومیت امام علی، از شهادت آن حضرت سخن گفته است.