مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : تراتیل فی زمن الذئاب
پديدآورنده : کمال السید
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : قم
ناشر : انصاریان
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1420ق
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 412
قطع : رقعی
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

تراتیل فی زمن الذئاب

گزارشی آمیخته با تخیل، با بیانی احساسی و ادبی از شهر سامرا و حاکمان بنی عباس از سال های ۲۲۰ ـ ۲۴۷ هجری.

گزارشی آمیخته با تخیل، با بیانی احساسی و ادبی از شهر سامرا و بغداد از دوران تأسیس دولت عباسی، جعفر متوکل و گزارشی از امام هادی(ع)، و عملکرد حاکمان بنی عباس از سال های ۲۲۰ ـ ۲۴۷ هجری و جولان آنها در شهر سامرا و شهر نو بنیاد آن، که در شصت و یک قصه و در سه بخش سامان یافته است.

«سرودهایی در دوران گرگ ها» سه عنوان اصلی مخاضات السنین، نیرون العرب و سقوط الطاغیة دارد. نویسنده، غالب قصه های خود را از بغداد گزارش کرده و به گونه یک گزارشگر حاضر در کنار دجله و کوچه پس کوچه های شهر، خواننده را به اعماق آن می برد و با حوادث رخ داده همراه می کند. وی در این کتاب، همانند سایر نوشته هایش، قصه هایی را برگزیده و به آنها پرداخته است که چهره حاکمان بنی عباس را به درستی بنمایاند و از سوی دیگر، شخصیت و فضایل اهل بیت و امامان معصوم، به ویژه امام هادی را تبیین نماید. خشونت، شهوترانی، حیف و میل بیت المال و خوش گذرانی، محور مطالب مربوط به متوکل عباسی و اخلاق و دانش و توحید و فضیلت انسانی، ابعاد شخصیت امام هادی است که در این کتاب به آنها پرداخته شده است.

برخی از مطالب مطرح شده در کتاب، عبارت اند از: بنیاد سامرا (سام راه) در دوران محمد ابو اسحاق، برادر مأمون و هشتمین خلیفه عباسی، دوران کودکی و نبوغ امام هادی و دانش او، احتجاج امام با واقفی ها، مناظره ایشان با یحیی بن اکثم قاضی، خروج بابک خرمدین بر خلیفه و سرکوب سپاه او، تمرد مازیار، حاکم طبرستان، از خلیفه مأمون، افشین، سردار معتصم، و نافرمانی او، به خلافت رسیدن هارون و شهوترانی و شب نشینی های او، قیام پنهانی احمد بن نصر خزاعی و اعدام وی، ماجرای خلق قرآن، قساوت های هارون، سفر های حج او، احساس خطر متوکل از موقعیت امام هادی، کرامت های ایشان، مواجهه امام با متوکل، جایزه گرفتن احمد بن حنبل از خلیفه، نقش محدثان و معتزله در بغداد، سخت گیری برای زیارت امام حسین در دوران متوکل و تخریب قبر آن حضرت، شخصیت های قضایی و سیاسی پیرامون متوکل، پاسخ امام هادی به پرسش های قضایی دستگاه حاکمه، غیب گویی ایشان، توجه امام هادی به مزار امام حسین و در خواست دعا در آن مکان مقدس، دستور متوکل برای حمله به خانه امام هادی و مرگ متوکل.

چند ضمیمه نیز، در پایان کتاب به چاپ رسیده است، رساله امام هادی در باره جبر و تفویض، پرسش های یحیی بن اکثم از امام و جواب های ایشان، نامه خوارزمی به اهالی نیشابور و قصیده ابوفراس حمدانیه، مشهور به قصیده شافیه.