خانواده، پدران

احادیث گلچین شده برای پدران

مجموعه حدیثی خانواده
مجموعه ای که با نام حدیث خانواده پیش روی شماست، توسط معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی با هدف پیوند زدن دو شاخه «حديث» و «تربیت دینی»، با محوریت نیازهای تربیتی مخاطب فراهم آمده است و ثمره حدود سه سال مطالعه و مشاوره برای گزینش، تنظیم و تبیین احادیث است.
حدیث خانواده ده دفتر چهل حدیثی است که شامل احادیث گلچین شده برای گروه های سنی گوناگون تشکیل دهنده خانواده است. این گروه های سنی را این گونه تقسیم کرده ایم:
دفتر اول: کودکان (۸ تا ۱۱ ساله) دفتر دوم: نوجوانان (۱۲تا۱۵ ساله) دفتر سوم: جوانان: دختران (۱۶ ساله به بالا) دفتر چهارم: جوانان: پسران ۱ (۱۶ تا ۱۹ ساله) دفتر پنجم: جوانان: پسران ۲ (۲۰ ساله به بالا) دفتر ششم: همسران: مردان، دفتر هفتم:  همسران: زنان، دفتر هشتم : پدران، دفتر نهم : مادران، دفتر دهم : پدربزرگ‌ها و مادر بزرگ‌ها

فهرست احادیث دفتر هشتم :

دو روی سکه زندگی /با خواستگاران /تمام کمال /مهریه /بهترین ها / كمال مردانگی /بخیل واقعی  / پیوند زدن /روزی های آمدنی /اندوه پنهان و شادی پیدا /حقوق زن و فرزند  /مرزهای خشم و خشنودی /برای زن و فرزند / آیین برادری  / کنار زن و فرزند /در فکر برادر /هدیه های پدرانه /کار نیکو کردن از پر کردن است / کلیدهای آرامش / اگر دریغ کردی /گل بهشتی /محبوب دشمنان یا منفور فرزندان؟ /اجر محبت به فرزند /شرط دوام برادری / عدالت در محبت /زائر خداوند /بهترین میراث /گشاده رویی با برادران /بذر تربیت /کینه مؤمن، کینۂ کافر /با جاری قرآن /آن که تن به آشتی ندهد / فصل های زندگی فرزندان   /سرزنش پشیمان /ملامت فرزند یا ملامت خویش؟  / از شیعه شعاری تا شیعه کرداری  / راه و رسم پدر داری  /بنده نوازی را به که می آموزی؟/حقوق فرزند /امانتی در دست مهمان /

پديدآورنده : محمد الهی خراسانی