خانواده، پدربزرگ‌ها و مادر بزرگ‌ها

احادیث گلچین شده برای پدربزرگ ها و مادر بزرگ ها

مجموعه حدیثی خانواده
مجموعه ای که با نام حدیث خانواده پیش روی شماست، توسط معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی با هدف پیوند زدن دو شاخه «حديث» و «تربیت دینی»، با محوریت نیازهای تربیتی مخاطب فراهم آمده است و ثمره حدود سه سال مطالعه و مشاوره برای گزینش، تنظیم و تبیین احادیث است.
حدیث خانواده ده دفتر چهل حدیثی است که شامل احادیث گلچین شده برای گروه های سنی گوناگون تشکیل دهنده خانواده است. این گروه های سنی را این گونه تقسیم کرده ایم:
دفتر اول: کودکان (۸ تا ۱۱ ساله) دفتر دوم: نوجوانان (۱۲تا۱۵ ساله) دفتر سوم: جوانان: دختران (۱۶ ساله به بالا) دفتر چهارم: جوانان: پسران ۱ (۱۶ تا ۱۹ ساله) دفتر پنجم: جوانان: پسران ۲ (۲۰ ساله به بالا) دفتر ششم: همسران: مردان، دفتر هفتم:  همسران: زنان، دفتر هشتم : پدران، دفتر نهم : مادران، دفتر دهم : پدربزرگ‌ها و مادر بزرگ‌ها

فهرست احادیث دفتر دهم :

وقار دوست داشتنی / آثار پرگویی / مدارا با روزگار  / کم ندانسته / پایان عذرپذیری  / صدرنشینی/ بهترین مردم  / نصیحت آشکار / نشانه های بهشتیان  / عذرناپذیران / بندگان خاص خداوند  / از کینه تا کینه ورزی / خدمت به خانواده خدا  / بی اعتمادی دوطرفه / صدقه یا قرض الحسنه  / عاقبت تجسس/ بدترین بخشش  / حد احتیاط / فرجام تحقیر  / نوجوانان را دریابیم / خوش رویی با دیگران  / کفاره فال بد / دوستان خدا، دوستان شیعیان  / عمرها و اجلها / شاد کردن مؤمنان  / معامله دنیا و آخرت/ سرپرستی يتيمان  / کار برای دنیا و کار برای آخرت / بهترین شفاعت  / شب های نیایش / مهمانان و فرشتگان  / شب های درد/ حسن همسایگی / خیانت به بدن / تسلای خاطر مصیبت دیدگان / تا بستر / دلدار مردمان  / کلید گنجینه عمر / زیادی مال و زیادی کلام / گذرنامه های بهشتی /

پديدآورنده : محمد الهی خراسانی