مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : حکمت شیعی
پديدآورنده : مرتضی رحیمی نژاد
زمان پدیدآورنده: معاصر
ناشر : مؤسسه فرهنگی اندیشه معاصر
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1376ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 238
قطع : رقعی
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

حکمت شیعی

این اثر، بررسی و تحلیل تفکر عقلانی در مکتب شیعه دوازده امامی است.

این اثر، بررسی و تحلیل تفکر عقلانی در مکتب شیعه دوازده امامی است. نویسنده با هدف احیای میراث فکری شیعه، در این اثر می کوشد از این موضوع پرده بردارد.

وی، بر آن است تا حقیقت حکمت و فلسفه شیعی را، آن گونه که هست، با بهره گیری از روش برهانی و استدلالی تبیین و آشکار نماید. مؤلف با این رویکرد و اعتماد بر تفکر عقلانی و برهانی به عنوان مشرب غالب و حاکم در تشیع، به کاویدن عقل و شناخت عقلی در کتاب و سنت پرداخته و معتقد است که در حکمت شیعی، قرآن و عرفان و برهان از هم تفکیک ناپذیرند.

برخی از مهم ترین سرفصل های کتاب عبارت اند از: جایگاه شناخت عقلی در قرآن و اخبار، تعریف حکمت شیعی و منابع آن و اصالت و پیشگامی حکمت شیعی.

نویسنده در پایان، حکما و فلاسفه ای را که نقش مهمی در زنده نگه داشتن تفکر عقلانی شیعه داشته اند معرفی و دیدگاه آنان را در این زمینه بیان کرده است.