مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : سنن النبی(ص)
محل نشر : مشهد
ناشر : آستان قدس رضوی
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1419 ـ 1421
تعداد جلد : 10
قطع : وزیری
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

سنن النبی(ص)

مجموعه ای است از احادیث نبوی که از منابع حدیثی شیعی جمع آوری شده است.

مجموعه ای است از احادیث نبوی که از منابع حدیثی شیعی جمع آوری شده است. همه احادیث نبوی که از امامان معصوم، صحابه و حتی تابعان از قول، فعل و تقریر پیامبر نقل شده، در این مجموعه گردآوری شده است. البته، این مجموعه را حدیث های فقهی تشکیل می دهد و بنابراین، فصل بندی و تبویب آن هم بر اساس ابواب رایج فقه است و از کتاب طهارت شروع و با حدود و ادیات پایان می پذیرد.

عنوان های ابواب، همانند وسائل الشیعه، به گونه ذکر وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و جواز برگزیده شده اند. منابع اصلی کتاب، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، تألیف شیخ حر عاملی و مستدرک وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، تألیف میرزا حسین نوری است؛ هر چند کتاب های حدیثی دیگری نیز، مورد استفاده قرار گرفته اند و روایات موجود در آنها، به طور کامل با عنوان و ذکر مأخذ در این مجموعه گردآوری شده است.

هر حدیثی ابتدا با ذکر مأخذ اصلی که با قلم سیاه درشت حروف نگاری شده، آغاز و سلسله سند آن، ذکر و سپس متن حدیث آورده می شود. احادیث هر باب شماره گذاری شده و تمامی احادیث شماره پیاپی خورده است. ابتدا، احادیث کتاب های چهارگانه شیعه، کافی، تهذیب، استبصار و من لا یحضره الفقیه، آورده شده و سپس از کتاب های دیگر حتی کتاب های روایی اخلاقی و تاریخی، استفاده شده است، و به غیر از ذکر مأخذ روایات در پاورقی برخی از واژه های دشوار معنا شده اند و در مواردی نسخه بدل ها نیز، با ذکر مأخذ مشخص گردیده است.