عنوان کتاب : سنن النبی(ص)
محل نشر : مشهد
ناشر : آستان قدس رضوی
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1419 ـ 1421
تعداد جلد : 10
قطع : وزیری
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

سنن النبی(ص)

مجموعه ای است از احادیث نبوی که از منابع حدیثی شیعی جمع آوری شده است. همه احادیث نبوی که از امامان معصوم، صحابه و حتی تابعان از قول، فعل و تقریر پیامبر نقل شده، در این مجموعه گردآوری شده است. البته، این مجموعه را حدیث های فقهی تشکیل می دهد و بنابراین، فصل بندی و تبویب آن هم بر اساس ابواب رایج فقه است و از کتاب طهارت شروع و با حدود و ادیات پایان می پذیرد.

عنوان های ابواب، همانند وسائل الشیعه، به گونه ذکر وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و جواز برگزیده شده اند. منابع اصلی کتاب، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، تألیف شیخ حر عاملی و مستدرک وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، تألیف میرزا حسین نوری است؛ هر چند کتاب های حدیثی دیگری نیز، مورد استفاده قرار گرفته اند و روایات موجود در آنها، به طور کامل با عنوان و ذکر مأخذ در این مجموعه گردآوری شده است.

هر حدیثی ابتدا با ذکر مأخذ اصلی که با قلم سیاه درشت حروف نگاری شده، آغاز و سلسله سند آن، ذکر و سپس متن حدیث آورده می شود. احادیث هر باب شماره گذاری شده و تمامی احادیث شماره پیاپی خورده است. ابتدا، احادیث کتاب های چهارگانه شیعه، کافی، تهذیب، استبصار و من لا یحضره الفقیه، آورده شده و سپس از کتاب های دیگر حتی کتاب های روایی اخلاقی و تاریخی، استفاده شده است، و به غیر از ذکر مأخذ روایات در پاورقی برخی از واژه های دشوار معنا شده اند و در مواردی نسخه بدل ها نیز، با ذکر مأخذ مشخص گردیده است.