مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : نقدی بر گفتمان شرق شناسی
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : قم
ناشر : دارالحدیث
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1397ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 144
قطع : رقعی
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

نقدی بر گفتمان شرق شناسی

ترجمه ی خلاصه شده ای از باب اول کتاب نقد الخطاب الاستشراقی

کتاب نقد الخطاب الاستشراقى، نوشته دکتر ساسى سالم الحاج، از بهترین کتاب هایی است که به استشراق پرداخته است. تتبع در اقوال و گستردگى آن باعث شده که مطالب کتاب از اعتبار علمى خاصى برخوردار باشد. مباحث این کتاب سیری منطقى را دنبال می کند و هر مبحث مقدمه بحث بعدى است. همچنین تنوع مطالب کتاب و تتبع نویسنده در گردآوری آرای مختلف به وزن علمی اثر افزوده است. نکته شایان ذکر  درباره کتاب این است که نویسنده جانب ادب اسلامی در پاسخ گویى به شبهات را نگاه داشته است. با توجه به این ویژگى هاست که می گوییم این کتاب یکى از آثار ارزشمند در زمینه استشراق است.

كتاب نقد الخطاب الاستشراقی به دو باب اساسی تقسیم می شود:

باب اول: ریشه یابی تاریخی استشراق که شامل فصول زیر است:

فصل اول: مفهوم استشراق؛

فصل دوم: مراحل استشراق؛

فصل سوم: روش های مستشرقان.

باب دوم: استشراق و بعضی از قضایای اسلامی که فصول زیر را در بر دارد:

فصل اول: استشراق و قرآن کریم؛

فصل دوم: استشراق و سنت نبوی؛

فصل سوم: استشراق و سیره نبوی؛

فصل چهارم: استشراق و فقه اسلامی.

کتاب «نقدی بر گفتمان شرق شناسی» ترجمه ی خلاصه شده ای از باب اول کتاب نقد الخطاب الاستشراقی است؛ زیرا نویسنده در این باب مسائل مربوط به استشراق و مستشرقان را بیان كرده است.