5
چکيده پايان نامه هاي حديثي جلد دوم

پيشگفتار

بالندگى و روزآمدىِ هر علمى ، مرهون رنج ها و كوشش هايى است كه دانشيان ، بر خود ، هموار مى سازند تا تبيين هاى علمى و دقيق و پاسخ هاى روشن و قانع كننده اى براى مسائل آن علم ، فراهم سازند . در طول تاريخ علم ، در شاخه ها و موضوعات مختلف هر علم ، پژوهش هاى فراوانى صورت پذيرفته است كه هر يك در راه دستيابى به مقاصد آن علم ، گامى به پيش محسوب مى شوند . دانش هاى حديثى نيز اين راه را پوييده اند و دانشيان حديث پژوه ، با اهتمام به حديث و به كارگيرى توان بشرى خود ، درپى آن بوده اند كه حديث را آن چنان كه از سرچشمه زلالش جارى شده ، با همان صفا و طراوت ، حفظ كنند و آن را به تشنگان معرفت بنوشانند . آنان ، با پژوهش هاى خود ، تلاش كرده اند كه معانى احاديث را قابل دسترس و درك و فهم آنها را آسان سازند و آموزه هاى احاديث را در اختيار ديگران نهند .
در عصر حاضر نيز بسيارند پژوهشگران جوانى كه قدم در راه تحقيق در حوزه حديث گذارده اند و روش هاى نوين پژوهش ، به گونه اى درخور توجّه ، نتايج پژوهش هاى آنها را علمى كرده است .
با اين همه ، هر پژوهشگرى ، در راه دستيابى به مطلوب خويش ، به ناچار بايد در اوّلين قدم ، كوشش هاى گذشتگان را بازشناسد و پس از شناخت دقيق وضعيت موجود زمان خويش ، قدمى در اين راه ، به پيش نهد . بديهى است كه بدون اطلاع و بهره گيرى از نتايج كوشش هاى ديگر دانشيان ، نمى توان انتظارِ پژوهشى نو ، سودمند و جامع را داشت و بسا


چکيده پايان نامه هاي حديثي جلد دوم
 • نام منبع :
  چکيده پايان نامه هاي حديثي جلد دوم
  تعداد جلد :
  2
  ناشر :
  سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
  محل نشر :
  قم
  تاریخ انتشار :
  1390
  نوبت چاپ :
  اول
تعداد بازدید : 327504
صفحه از 407
پرینت  ارسال به