احادیث داستانی ازدواج سبب توسعه رزق و روزی

جوانی که از تنگدستی شکایت داشت، به سفارش رسول خدا(ص) ازدواج کرد و از فقر نجات یافت.

الإمام الصادق(ع):

أتی رَسولَ اللّهِ(ص) شابٌّ مِنَ الأَنصارِ، فَشَکا إلَیهِ الحاجَةَ، فَقالَ لَهُ: تَزَوَّج، فَقالَ الشّابُّ: إنّی لَأَستَحیی أن أعودَ إلی رَسولِ اللّهِ، فَلَحِقَهُ رَجُلٌ مِنَ الأَنصارِ فَقالَ: إنَّ لی بِنتا وَسیمَةً، فَزَوَّجَها إیاهُ. قالَ: فَوَسَّعَ اللّهُ عَلَیهِ.

فَأَتَی الشّابُّ النَّبِی(ص) فَأَخبَرَهُ، فَقالَ رَسولُ اللّهِ(ص): یا مَعشَرَ الشَّبابِ، عَلَیکم بِالباهِ. [۱]

امام صادق(ع):

جوانی از انصار نزد پیامبر(ص) آمد و به ایشان از نیازمندی شکایت آورد. پیامبر(ص) به او فرمود: «ازدواج کن».

جوان گفت: من شرم دارم که نزد پیامبر خدا باز گردم. مردی از انصار، نزد او آمد و گفت: مرا دختری است خوش سیما. آن گاه، دخترش را به همسری وی در آورد و خداوند، [زندگی] وی را گشایش بخشید.

سپس آن جوان نزد پیامبر(ص) آمد و ماجرا را به ایشان خبر داد. پیامبر خدا فرمود: «ای گروه جوانان! بر شما باد ازدواج».[۱]. الکافی ج ۵ ص ۳۳۰ ح ۳، حکمت نامه پیامبر اعظم(ص) ج ۱۳ ص ۲۰۴.