عنوان کتاب : دراسات فی الحدیث و المحدثین
پديدآورنده : هاشم معروف حسنی
زمان پدیدآورنده: ۱۹۱۹ - ۱۹۸۴م
محل نشر : بیروت
ناشر : دار التعارف
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 358
قطع : وزیری
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

دراسات فی الحدیث و المحدثین

این کتاب، بخشی از مباحث مربوط به علوم حدیث را مطرح ساخته است. به این منظور نگاهی دارد به کتابت در قبل از اسلام و مراحل تکامل آن بعد از اسلام، حدیث و مراحل تدوین و اقسام آن (خبر متواتر و واحد و انواع خبر واحد)، اجمالی از مباحث مربوط به علوم درایه و رجال.

بحث از عدالت صحابه و دیدگاه های گوناگون در این زمینه و مقایسه بین عدالتی که اهل سنت برای تمام صحابه قائلند با عدالتی که شیعیان برای امامان(ع) اثبات می کنند، از مباحث مطرح در کتاب است.

در ادامه، دیدگاه شیعه و اهل سنت در مورد راویان مجموعه های حدیثی مهم مثل صحیح بخاری و کافی بیان داشته و جایگاه این کتاب ها در نظر فریقین را تبیین کرده است. مؤلف به منظور روشن ساختن مطالب، نمونه ها و مثال های متعدد ذکر کرده است.

نویسنده در تدوین کتاب خویش از منابع مورد اعتماد هردو فرقه بهره برده است.