مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : دراسات فی الحدیث و المحدثین
پديدآورنده : هاشم معروف حسنی
زمان پدیدآورنده: ۱۹۱۹ - ۱۹۸۴م
محل نشر : بیروت
ناشر : دار التعارف
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 358
قطع : وزیری
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

دراسات فی الحدیث و المحدثین

این کتاب، بخشی از مباحث مربوط به علوم حدیث را مطرح ساخته است.

این کتاب، بخشی از مباحث مربوط به علوم حدیث را مطرح ساخته است. به این منظور نگاهی دارد به کتابت در قبل از اسلام و مراحل تکامل آن بعد از اسلام، حدیث و مراحل تدوین و اقسام آن (خبر متواتر و واحد و انواع خبر واحد)، اجمالی از مباحث مربوط به علوم درایه و رجال.

بحث از عدالت صحابه و دیدگاه های گوناگون در این زمینه و مقایسه بین عدالتی که اهل سنت برای تمام صحابه قائلند با عدالتی که شیعیان برای امامان(ع) اثبات می کنند، از مباحث مطرح در کتاب است.

در ادامه، دیدگاه شیعه و اهل سنت در مورد راویان مجموعه های حدیثی مهم مثل صحیح بخاری و کافی بیان داشته و جایگاه این کتاب ها در نظر فریقین را تبیین کرده است. مؤلف به منظور روشن ساختن مطالب، نمونه ها و مثال های متعدد ذکر کرده است.

نویسنده در تدوین کتاب خویش از منابع مورد اعتماد هردو فرقه بهره برده است.