مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : نهج البلاغه (ترجمه آیتی)
پديدآورنده : سید رضی
مترجم : عبد المحمد آیتی
محل نشر : تهران
ناشر : دفتر نشر فرهنگ اسلامی
نوبت چاپ : دهم
تاریخ انتشار : 1379ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 1037
قطع : وزیری
زبان : عربی ـ فارسی
جستجو در Lib.ir

نهج البلاغه (ترجمه آیتی)

این مجموعه، ترجمه خطبه ها (۲۳۹) و نامه ها (۷۹) و کلمات حکمت آمیز و اندرزهای (۴۷۲) امیر مؤمنان علی(ع) است.

این مجموعه، ترجمه خطبه ها (۲۳۹) و نامه ها (۷۹) و کلمات حکمت آمیز و اندرزهای (۴۷۲) امیر مؤمنان علی(ع) است. در این ترجمه که به همراه متن عربی نهج البلاغه است، یک صفحه متن سخنان و نامه ها و در صفحه رو به رو ترجمه های آنها آمده است.

در آغاز کتاب، مقدمه بنیاد نهج البلاغه آمده که در آن به ترجمه نهج البلاغه و سابقه آن و ترجمه موجود پرداخته شده و مقدمه ای دیگر از آن مترجم است که در باره امام علی و سیره و شخصیت او و کتاب نهج البلاغه و گردآورنده آن سید رضی و زیست نامه و آثار علمی وی و در باره این ترجمه است.

مقدمه سید رضی همراه ترجمه آن، سومین مقدمه کتاب است و پس از آن، خطبه ها شروع می شود.

کتاب با چاپ و صفحه آرایی در خور و شایسته عرضه گردیده و ترجمه آن نیز، روان و سلیس است. مترجم سعی کرده است که آنچه در نهج البلاغه، سید رضی خود نوشته و یا به عنوان سخن امام علی آورده، ترجمه کند و افزوده و توضیحی بیش از ترجمه متن بجز در موارد اندک که در پاورقی به آنها پرداخته است، نداشته باشد.