مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : شرح منهاج الکرامة فی معرفه الامامة
پديدآورنده : سید علی حسینی میلانی
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : قم / تهران
ناشر : مؤسسة دارالهجرة / نشر میراث مکتوب
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1376ش
تعداد جلد : 1 (اکنون تا جلد5 چاپ شده)
تعداد صفحه : 584
قطع : وزیری
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

شرح منهاج الکرامة فی معرفه الامامة

منهاج الکرامة فی معرفة الامامة، از نوشته های علامه حلی در رد کتاب منهاج السنة ابن تیمیه است. این اثر شرحی است بر این کتاب علامه حلی.

منهاج الکرامة فی معرفة الامامة، از نوشته های علامه حلی در رد کتاب منهاج السنة ابن تیمیه است. علامه حلی در این کتاب خود ابعاد مسئله امامت را که از مسائل بسیار مهم مسلمانان و از موضوعات اختلافی و مناقشه برانگیز میان آنان می باشد، باز کاویده و تلاش کرده است تا حقانیت باورهای شیعه را در باره امامت اثبات نماید.

وی در این اثر، علاوه بر اقامه دلایل عقلی برای امامت، از دلایل نقلی نیز، در اثبات حقانیت امامان شیعه بهره گرفته و در باره یکایک امامان مطالبی آورده است. بهره بری از گفتارها و نظریات بزرگان اهل سنت و یا رد و نقد نظریات آنها نیز، در این کتاب مورد توجه قرار گرفته است. نویسنده، نه تنها در جنبه ایجابی، بلکه در جنبه های سلبی و بدعت هایی که در میان عامه و از طریق خلفا صورت گرفته، و مخالفت هایی که با گفته ها و سنت پیامبر انجام شده، سخن گفته است. برخی از عنوان های کتاب عبارت اند از: امامت از مهم ترین مطالب دین است و مذهب امامیه واجب الاتباع است.

شارح کتاب، در هر بخشی که نیاز به تفسیر و شرح داشته، آنها را شرح کرده و شرح خود را از متن تفکیک و در پاورقی آورده است. شرح کتاب بر جامعیت آن افزوده و آن دسته از مطالبی را که مؤلف به اجمال گذرانده، در شرح، کامل و روشن شده است. شارح به مناسبت، عنوان هایی را نیز ایجاد کرده و مباحث مفصلی را در زیر آنها مورد بحث قرار داده است.

در نهایت، کتاب موجز و مختصر علامه حلی، با شرح شارح، بسط و تفصیل پیدا کرده و ابعاد جامع تری به خود گرفته است. تاکنون (تا زمان تدوین این معرفی) تنها جلد نخست این کتاب به چاپ رسیده است.