احادیث داستانی آراستگی مرد در خانه

همانگونه که زنان موظفند در برابر شوهرشان خود را بیارایند، مردان نیز همین وظیفه را دارند چرا که سبب پاکدامنی طرفین می شود.

الکافی عن الحسن بن جهم:

رَأَیتُ أبَا الحَسَنِ(ع) اختَضَبَ، فَقُلتُ: جُعِلتُ فِداک، اِختَضَبتَ؟! فَقالَ: نَعَم، إنَّ التَهیئَةَ مِمّا یزیدُ فی عِفَّةِ النِّساءِ، ولَقَد تَرَک النِّساءُ العِفَّةَ بِتَرک أزواجِهِنَّ التَّهیئَةَ. ثُمَّ قالَ: أیسُرُّک أن تَراها عَلی ما تَراک عَلَیهِ إذا کنتَ عَلی غَیرِ تَهیئَةٍ؟ قُلتُ: لا، قالَ: فَهُوَ ذاک.

ثُمَّ قالَ: مِن أخلاقِ الأَنبِیاءِ التَّنَظُّفُ، وَالتَّطَیبُ، وحَلقُ الشَّعرِ، وکثرَةُ الطَّروقَةِ.[۱]

الکافی ـ به نقل از حسن بن جَهم ـ:

ابو الحسن(ع) (امام کاظم(ع) یا امام رضا(ع)) را دیدم که خَضاب کرده بود. گفتم: قربانت گردم! خضاب کرده اید؟!

فرمود: «آری. آراسته بودن، از عواملی است که بر پاک دامنی زن می افزاید. زنان، از آن رو ترک پاک دامنی می کنند که شوهرانشان آراسته بودن را ترک می نمایند».

سپس فرمود: «آیا تو دوست داری که همسرت را مانند خودت، ناآراسته ببینی؟».

گفتم: نه.

فرمود: «او نیز همین طور».

آن گاه افزود: «پاکیزگی، خوش بو بودن، اصلاح کردن مو و کثرت آمیزش، از صفات پیامبران است».


[۱]. الکافی: ج۵ ص۵۶۷ ح۵۰ و ج ۶ ص ۴۸۰ ح ۱، دانشنامه قرآن و حدیث ج ۴ ص ۱۰.