احادیث داستانی پاداش شوهرداری شایسته

پیامبر اکرم(ص) پاداش زنی را که به راستی همدم شوهرش بود، نصف پاداش شهید را برایش ذکر فرمود.

کتاب من لا یحضره الفقیه:

جاءَ رَجُلٌ إلی رَسولِ اللّهِ(ص)، فَقالَ: إنَّ لی زَوجَةً إذا دَخَلتُ تَلَقَّتنی، وإذا خَرَجتُ شَیعَتنی، وإذا رَأَتنی مَهموما قالَت: ما یهِمُّک؟ إن کنتَ تَهتَمُّ لِرِزقِک فَقَد تَکفَّلَ لَک بِهِ غَیرُک، وإن کنتَ تَهتَمُّ بِأَمرِ آخِرَتِک فَزادَک اللّهُ هَمّا.

فَقالَ رَسولُ اللّهِ(ص): إنَّ للّهِ عُمّالاً وهذِهِ مِن عُمّالِهِ، لَها نِصفُ أجرِ الشَّهیدِ.[۱]

کتاب من لا یحضره الفقیه:

مردی، نزد پیامبر خدا(ص) آمد و گفت: زنی دارم که هر گاه وارد [خانه] می شوم، به استقبالم می آید و هر گاه [از خانه] خارج می شوم، بدرقه ام می کند، و هر گاه مرا اندوهگین می بیند، می گوید: چرا اندوهگینی؟ اگر غمِ روزی ات را می خوری، غیر تو (خداوند)، آن را برایت ضمانت کرده است، و اگر غم آخرتت را داری، پس خداوند بر اندوهت بیفزاید.

پیامبر خدا(ص) فرمود: «خداوند، کارگرانی دارد و این زن، یکی از کارگران اوست. برای او نصف پاداش شهید در نظر گرفته شده است».


[۱]. کتاب من لا یحضره الفقیه: ج ۳ ص ۳۸۹ ح ۴۳۶۹، دانشنامه قرآن و حدیث ج ۳ ص ۴۴۴.