احادیث داستانی صبر در برابر آزار همسر

وقتی یونس از خداوند خواست که مجازات اخروی او را در همین دنیا به او بچشاند، خداوند همسری ناسازگار نصیبش ساخت که حکایت از سختی تحمل اذیت همسر دارد.

إحیاء العلوم ـ فی أخبارِ الأَنبِیاءِ(ع) ـ:

إنَّ قَوما دَخَلوا عَلی یونُسَ النَّبِی(ع) فَأَضافَهُم، فَکانَ یدخُلُ ویخرُجُ إلی مَنزِلِهِ فَتُؤذیهِ امرَأَتُهُ وتَستَطیلُ عَلَیهِ وهُوَ ساکتٌ، فَتَعَجَّبوا مِن ذلِک.

فَقالَ: لا تَعجَبوا، فَإِنّی سَأَلتُ اللّهَ تَعالی وقُلتُ: ما أنتَ مُعاقِبٌ لی بِهِ فِی الآخِرَةِ فَعَجِّلهُ لی فِی الدُّنیا، فَقالَ: إنَّ عُقوبَتَک بِنتُ فُلانٍ تَتَزَوَّجُ بِها، فَتَزَوَّجتُ بِها وأنا صابِرٌ عَلی ما تَرَونَ مِنها.

إحیاء علوم الدین ـ در اخبار پیامبران(ع) ـ:

عدّه ای بر یونس پیامبر(ع) وارد شدند و یونس به پذیرایی از ایشان پرداخت. او به درونِ خانه، رفت و آمد می کرد و همسرش آزارش می داد و با وی گستاخی می کرد؛ امّا یونس، هیچ نمی گفت. آن عدّه، از این حال، متعجّب شدند.

یونس(ع) فرمود: «تعجّب نکنید؛ زیرا من از خداوند متعال درخواست کردم و گفتم: هر کیفری (مجازاتی) را که می خواهی در آخرت به من بدهی، در همین دنیا به من برسان. خداوند فرمود: کیفر تو، دختر فلان کس است که با او ازدواج می کنی.

من با او ازدواج کردم و بر کارهای او ـ همان طور که می بینید ـ شکیبایی می کنم».[۱]


[۱]. إحیاء العلوم: ج ۲ ص ۵۱، دانشنامه قرآن و حدیث ج ۳ ص ۴۷۴.