احادیث داستانی توجه به نظر دختر در ازدواج

وقتی که میان دختر و پدر در انتخاب همسر اختلاف نظر پیش آمد و مرافعه را نزد رسول خدا بردند، آن حضرت نظر دختر را ترجیح داد.

مسند ابن حنبل عن ابن إسحاق:

حَدَّثَنی حَجّاجُ بنُ السّائِبِ بنِ أبی لُبابَةَ بنِ عَبدِ المُنذِرِ الأَنصارِی أنَّ جَدَّتَهُ اُمَّ السّائِبِ خُناسَ ابنَةَ خِذامِ بنِ خالِدٍ کانَت عِندَ رَجُلٍ قَبلَ أبی لُبابَةَ، تَأَیمَت مِنهُ، فَزَوَّجَها أبوها خِذامُ بنُ خالِدٍ رَجُلاً مِن بَنی عَمرِو بنِ عَوفِ بنِ الخَزرَجِ، فَأَبَت إلّا أن تَحُطَّ إلی أبی لُبابَةَ، وأبی أبوها إلّا أن یلزِمَهَا العَوفِی، حَتَّی ارتَفَعَ أمرُها إلی رَسولِ اللّهِ(ص).

فَقالَ رَسولُ اللّهِ(ص): هِی أولی بِأَمرِها، فَأَلحِقها بِهَواها.[۱]

مسند ابن حنبل ـ به نقل از ابن اسحاق ـ:

حَجّاج بن سائب بن ابی لُبابة بن عبد المُنذر انصاری، برایم نقل کرد که مادربزرگش، اُمّ سائب خُناس، دختر خِذام بن خالِد، قبل از آن که زن ابو لبابه باشد، همسر مرد دیگری بود و بیوه شد. پدرش خذام بن خالد، می خواست که او را به ازدواج مردی از بنی عمرو بن عَوف بن خَزرَج در آورد؛ امّا خُناس، حاضر نشد که زن کسی غیر از ابو لبابه شود؛ ولی پدرش اصرار داشت که باید زنِ آن مرد عوفی شود. مرافعه را نزد پیامبر خدا(ص) مطرح کردند. پیامبر خدا(ص) فرمود: «او به کارِ خود، سزاوارتر است. پس او را به ازدواج کسی در آور که دلش می خواهد».


[۱]. مسند ابن حنبل: ج ۱۰ ص ۲۳۸ ح ۲۶۸۵۳، دانشنامه قرآن و حدیث ج ۴ ص ۱۰۸.