مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : فرهنگ واژه های معادل نهج البلاغه
پديدآورنده : محمد دشتی
محل نشر : قم
ناشر : مؤسسه تحقیقاتی امیرالمومنین(ع)
نوبت چاپ : دوم
تاریخ انتشار : 1376ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 631
قطع : وزیری
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

فرهنگ واژه های معادل نهج البلاغه

این اثر، پژوهشی در فرهنگ واژه های معادل نهج البلاغه است.

این اثر، پژوهشی در فرهنگ واژه های معادل نهج البلاغه است. نویسنده به شیوه کتاب های معجم و بر اساس حروف الفبا، به تهیه مدخل های فارسی و سپس تبدیل آن به عربی جهت دستیابی به کلمات به کار رفته در نهج البلاغه، اقدام کرده است.

انگیزه وی از فراهم آوردن این اثر، کمک به استنباط مطالب مورد نظر و استخراج آن از سخنان امام علی است. سبک پژوهش همان گونه که در کتاب های معجم و لغت مرسوم است، ریشه یابی لغات، تعریفات فعلی و اسمی آن واژه و استخراج مطالب گوناگون و سازماندهی و در نهایت، نتیجه گیری است.

در این اثر، واژه های هم معنا و دارای کاربردهای مشترک و نیز، در صورت استعمال آن واژه با صفات گوناگون مناسب، جمع آوری شده و روابط میان واژه ها با ارجاع و طبقه بندی مشخص گردیده و با این نظام، کلید واژه های مربوط به یک بحث و موضوع که در جامعیت و تکمیل آن، نقش دارند، مشخص شده است. نویسنده سپس به واژه های مشترک پرداخته و برای سهولت دسترسی به آنها، نشانی تمامی واژه ها را در خطبه ها، نامه ها و کلمات قصار بیان کرده است.