احادیث داستانی گذشت پیامبر اکرم(ص)

رسول گرامی اسلام(ص) از زن یهودی که می خواست حضرت را مسموم کند درگذشت.

الإمام الباقر(ع):

إنَّ رَسولَ اللّهِ(ص) اُتِی بِالیهودِیةِ الَّتی سَمَّتِ الشّاةَ لِلنَّبِی(ص)، فَقالَ لَها: ما حَمَلَک عَلی ما صَنَعتِ؟ فَقالَت: قُلتُ: إن کانَ نَبِیا لَم یضُرَّهُ وإن کانَ مَلِکا أرَحتُ النّاسَ مِنهُ، قالَ: فَعَفا رَسولُ اللّهِ(ص) عَنها.[۱]

امام باقر(ع):

آن زن یهودی را که گوسفندی برای پیامبر(ص) مسموم کرده بود، نزد ایشان آوردند. پیامبر(ص) به او فرمود: «چه چیز، تو را به این کار وا داشت؟».

آن زن گفت: به خود گفتم: اگر او پیامبر است، این کار به او زیانی نمی رساند و اگر سلطان است، مردم را از شرّ او آسوده گردانیده ام.

پس پیامبر(ص) از گناه او در گذشت.


[۱]. الکافی: ج ۲ ص ۱۰۸ ح ۹ عن زرارة، مشکاة الأنوار: ص ۴۰۴ ح ۱۳۳۷، بحار الأنوار: ج ۱۶ ص ۲۶۵ ح ۶۲، دانشنامه قرآن و حدیث، ج ۱۰، ص ۱۵۰.