احادیث داستانی احتیاط شرط عقل است

امام رضا(ع) در مناظره با شخصی ذندیق، با این بیان که عمل به دستورهای دینی مطابق با عقل است.

الکافی عن محمّد بن عبد اللّه الخراسانی خادم الرضا(ع):

دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ الزَّنادِقَةِ عَلی أَبِی الحَسَنِ(ع) وعِندَهُ جَماعَةٌ، فَقالَ أَبُوالحَسَنِ(ع): أیهَا الرَّجُلُ، أرَأَیتَ إِن کانَ القَولُ قَولَکم ـ ولَیس هُوَ کما تَقولونَ ـ أَلَسنا وإِیاکم شَرَعا سَواءً، لایضُرُّنا ما صَلَّینا وصُمنا وزَکینا وأَقرَرنا؟! فَسَکتَ الرُّجُلُ، ثُمَّ قالَ أَبُو الحَسَنِ(ع): وإِن کانَ القَولُ قَولَنا ـ وهُوَ قَولُنا ـ أَلَستُم قَد هَلَکتُم ونَجَونا؟![۱]

الکافی ـ به نقل از محمّد بن عبد اللّه خراسانی، خادم امام رضا(ع) ـ:

مردی از زنادقه بر امام رضا(ع) در آمد و عدّه ای در حضور ایشان بودند. امام رضا(ع) به او فرمود: «ای مرد! گیرم که سخن شما درست باشد ـ که البتّه چنین نیست ـ، آیا نه این است [که در آن صورت،] من و شما یکسان خواهیم بود و نماز و روزه و زکات و ایمان ما به ما زیانی نمی زند؟!». مرد، خاموش ماند.

امام(ع) سپس فرمود: «و اگر سخن ما درست باشد ـ که همین طور هم هست ـ، آیا نه این است که شما هلاک شده اید و ما نجات یافته ایم؟!».


[۱]. الکافی: ج ۱ ص ۷۸ ح ۳، دانشنامه قرآن و حدیث، ج ۵، ص ۱۹۸.