احادیث داستانی مبارزه ی عملی با اشرافیگری

هنگامی که معجون بادام برای پیامبر(ص) آوردند، به دلیل اینکه این نوع خوراکی ویژه نازپرودگان است، از خوردن آن خودداری کرد.

الزهد لابن حنبل عن یزید بن عبد اللّه بن قسیط:

اُتِی رَسولُ اللّهِ(ص) بِسَویقٍ مِن سَویقِ اللَّوزِ، فَلَمّا خیضَ قالَ: ما هذا؟ قالوا: سَویقُ اللَّوزِ.

قالَ رَسولُ اللّهِ(ص): أخِّروهُ عَنّی؛ هذا شَرابُ المُترَفینَ.[۱]

الزهد، ابن حنبل ـ به نقل از یزید بن عبد اللّه بن قسیط ـ:

معجون بادامی نزد پیامبر خدا(ص) آورده شد. چون برایش هم زدند، فرمود: «این چیست؟»

گفتند: قاووت بادام است.

پیامبر خدا(ص) فرمود: «آن را از من دور کنید؛ [زیرا] این، نوشیدنی نازپروردگان است».


[۱]. الزهد لابن حنبل: ص ۱۱، الزهد لابن المبارک الملحقات: ص ۵۵ ح ۲۰۰، الطبقات الکبری: ج ۱ص ۳۹۵، دانشنامه قرآن و حدیث، ج ۱۷، ص ۴۳۰.