عنوان کتاب : مسند الامام علی(ع)
پديدآورنده : سید حسن قپانچی
تحقيق : طاهر سلامی
محل نشر : تهران
ناشر : دار الاسوة
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1420ق
تعداد جلد : 11
قطع : وزیری
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

مسند الامام علی(ع)

کتاب، مسندنگاری مجموعه احادیثی از امام علی است که درباره موضوعات گوناگون به رشته تحریر در آمده و در ادامه مسندنگاری امام علی است که پیشترها از سوی چندین مؤلف صورت گرفته و این تحقیق، وسیع ترین آنهاست که تدوین آن بیست و سه سال به طول انجامیده است. دلیل نگارش کتاب، وابستگی عاطفی و روحی و عقیدتی مؤلف به امام و زندگی با او و نیز ادای تکلیف نسبت به حب امام بوده است.

کتاب در چند بخش سامان یافته و احادیث و سخنان امام در باره مباحث مربوط جمع آوری شده و دارای نود فصل، زیر عنوان مباحث و هر مبحثی در چند باب تنظیم و احادیث با شماره گذاری باب و پیاپی و ذکر اسناد با ارجاع به مصادر اصلی آورده شده اند.

عقل و جهل اولین مبحث مسند را به خود اختصاص داده و با علم و علما و حدیث، ادامه پیدا کرده است. برخی از عنوان های مباحث مسند عبارت اند از: بدعت، توحید، ایمان و کفر، قرآن، تفسیر، دعا، طهارت که به ترتیب، مباحث فقهی تا مبحث شصت و شش آمده، مبحث سفر، حیوان، قصص، احتجاجات، ملاحم، امامت، دنیا، و مکارم اخلاق.

در این مجموعه ۱۱۴۵۱ حدیث از امام در موضوعات مختلف گردآوری شده است. احادیث کتاب به منابع اصلی و به آخرین چاپ های آنها ارجاع داده شده و پاره ای از خطاها، اصلاح و پاره ای از احادیث تکراری حذف شده، و فهرست فنی نیز، در پایان کتاب آمده است. جلد یازدهم کتاب فهرست آیات و احادیث را تشکیل می دهد.