مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : مسند الامام علی(ع)
پديدآورنده : سید حسن قپانچی
تحقيق : طاهر سلامی
محل نشر : تهران
ناشر : دار الاسوة
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1420ق
تعداد جلد : 11
قطع : وزیری
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

مسند الامام علی(ع)

مسندنگاری مجموعه احادیثی از امام علی است

کتاب، مسندنگاری مجموعه احادیثی از امام علی است که درباره موضوعات گوناگون به رشته تحریر در آمده و در ادامه مسندنگاری امام علی است که پیشترها از سوی چندین مؤلف صورت گرفته و این تحقیق، وسیع ترین آنهاست که تدوین آن بیست و سه سال به طول انجامیده است. دلیل نگارش کتاب، وابستگی عاطفی و روحی و عقیدتی مؤلف به امام و زندگی با او و نیز ادای تکلیف نسبت به حب امام بوده است.

کتاب در چند بخش سامان یافته و احادیث و سخنان امام در باره مباحث مربوط جمع آوری شده و دارای نود فصل، زیر عنوان مباحث و هر مبحثی در چند باب تنظیم و احادیث با شماره گذاری باب و پیاپی و ذکر اسناد با ارجاع به مصادر اصلی آورده شده اند.

عقل و جهل اولین مبحث مسند را به خود اختصاص داده و با علم و علما و حدیث، ادامه پیدا کرده است. برخی از عنوان های مباحث مسند عبارت اند از: بدعت، توحید، ایمان و کفر، قرآن، تفسیر، دعا، طهارت که به ترتیب، مباحث فقهی تا مبحث شصت و شش آمده، مبحث سفر، حیوان، قصص، احتجاجات، ملاحم، امامت، دنیا، و مکارم اخلاق.

در این مجموعه ۱۱۴۵۱ حدیث از امام در موضوعات مختلف گردآوری شده است. احادیث کتاب به منابع اصلی و به آخرین چاپ های آنها ارجاع داده شده و پاره ای از خطاها، اصلاح و پاره ای از احادیث تکراری حذف شده، و فهرست فنی نیز، در پایان کتاب آمده است. جلد یازدهم کتاب فهرست آیات و احادیث را تشکیل می دهد.