احادیث داستانی کم خوری سبب شادابی چهره

حضرت عیسی(ع) به زنی که پیرچهره شده بود، سفارش به کم خوری کرد تا چهره اش تر و تازه شود.

رسول اللّه(ص):

مَرَّ أخی عیسی(ع) بِمَدینَةٍ وفیها رَجُلٌ وَامرَأَةٌ یتَصایحانِ، فَقالَ: ما شَأنُکما؟

قالَ [الرَّجُلُ]: یا نَبِی اللّهِ، هذِهِ امرَأَتی ولَیسَ بِها بَأسٌ، صالِحَةٌ، ولکنّی اُحِبُّ فِراقَها.

قالَ: فَأَخبِرنی عَلی کلِّ حالٍ ما شَأنُها؟

قالَ: هِی خَلَقَةُ الوَجهِ مِن غَیرِ کبَرٍ.

قالَ: یا امرَأَةُ، أتُحِبّینَ أن یعودَ ماءُ وَجهِک طَریاً؟

قالَت: نَعَم.

قالَ لَها: إذا أکلتِ فَإِیاک أن تَشبَعی؛ لِأَنَّ الطَّعامَ إذا تَکاثَرَ عَلَی الصَّدرِ فَزَادَ فی

القَدرِ، ذَهَبَ ماءُ الوَجهِ.

فَفَعَلَت ذلِک، فَعادَ وَجهُها طَرِیاً.[۱]

پیامبر خدا(ص):

برادرم عیسی(ع) از شهری می گذشت که دید مرد و زنی بر سر یکدیگر فریاد می زنند. پرسید: «شما را چه شده است؟».

مرد گفت: ای پیامبر خدا! این، همسر من است. عیبی ندارد. زن خوب و شایسته ای است؛ امّا دوست دارم از او جدا شوم.

فرمود: «پس به من بگو مشکلش چیست؟».

گفت: با آن که سنّی ندارد، پیرچهره است.

فرمود: «ای زن! آیا دوست داری شادابی و تازگی به چهره ات باز گردد؟».

گفت: آری.

عیسی(ع) به او فرمود: «هر گاه غذا می خوری، سعی کن سیر نشوی؛ زیرا وقتی غذا در معده انباشته شود و بیش از اندازه باشد، تر و تازگی چهره از بین می رود».

آن زن چنین کرد و دوباره چهره اش شاداب شد.


[۱]. علل الشرائع: ص ۴۹۷ ح ۱، دانشنامه قرآن و حدیث ج ۴ ص ۳۵۴.