مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : اخلاق تبلیغ در سیره رسول اللّه(ص)
پديدآورنده : سید مرتضی حسینی
محل نشر : قم
ناشر : مرکز جهانی علوم اسلامی
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1383ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 176
قطع : رقعی
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

اخلاق تبلیغ در سیره رسول اللّه(ص)

در این کتاب، اخلاق تبلیغ در سیره رسول اکرم(ص)، در سه بخش بیان شده است.

در این کتاب، اخلاق تبلیغ در سیره رسول اکرم(ص)، در سه بخش بیان می شود. بخش نخست، کلیاتی درباره اخلاق تبلیغ و سیره است. سپس اهمیت تبلیغ، اخلاق تبلیغ و ضرورت بحث از آن در سیره رسول خدا(ص) با نگاهی اجمالی به پیشینه تاریخی تبلیغ مطرح می شود.

بخش دوم، بررسی اخلاق فردی و کاویدن صفت هایی چون: ایمان مبلّغ و جلوه هایی از ایمان در سیره رسول خدا(ص)، علم مبلّغ و علم پیامبر، اخلاص مبلّغ و اخلاص پیامبر، تقوای مبلّغ و ورع و تقوای پیامبر، ساده زیستی و آراستگی مبلّغ و آراستگی ظاهری پیامبر، شجاعت مبلّغ و شجاعت پیامبر و استقامت مبلّغ و استقامت پیامبر را شامل می شود.

نویسنده، در بخش سوم، به  اخلاق اجتماعی تبلیغ پرداخته و موضوع هایی همچون: تواضع، حسن خلق، پیش گامی در امور و شرح صدر را بررسی کرده است.

وی در پرداختن به مصداق های اخلاق تبلیغ، کوشیده است پس از تعریف لغوی و اصطلاحی هر یک و بیان اهمیت، ضرورت و آثار آن در امر تبلیغ، نمونه هایی از سیره اخلاقی و  تبلیغی پیامبر اعظم(ص) را بیاورد.