نکته‌هایی از معارف حسینی 15

نشریه : پژوهشنامه معارف حسینی

نویسنده : پديدآورنده : محمدحسین مردانی

سال 1398 / شماره پیاپی 15 / صفحه 133 - 138

چکیده :

قتیل‌العبرات
«قتیل‌العبرات» یکی از القاب امام حسین(ع) و به معنای کشتۀ اشک‌هاست. این صفت، در زیارت‌نامه‌‌ها نیز براى ایشان به کار رفته است؛ از جمله «وصل على الحسین المظلوم، الشهید الرشید، قتیل العبرات و اسیر الکربات...». همچنین از امام حسین(ع) روایت شده است که فرمود:
انا قتیل العبرات‌؛
من کشته اشک‌هایم.
همچنین فرمود:
انا قتیل العبرة، لایذکرنى مؤمن الا استعبر؛
من کشته اشکم، هیچ مؤمنى مرا یاد نمى‌‌کند، مگر آن‌که اشک به چشمانش مى‌‌آید.

کلیدواژه‌های مقاله :قتیل العبره، اشک