مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : پیامبر وحدت
پديدآورنده : سید حسین حسینی
محل نشر : تهران
ناشر : اطلاعات
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1379ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 312
قطع : وزیری
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

پیامبر وحدت

موضوع اصلی این کتاب، بررسی مقوله «وحدت امت اسلامی» بر اساس سیره حضرت رسول اکرم(ص) است.

موضوع اصلی این کتاب، بررسی مقوله «وحدت امت اسلامی» بر اساس سیره حضرت رسول اکرم(ص) است. در مقدمه کتاب، با استفاده از آیات قرآن کریم، مهم ترین بنیان های وحدت تشریح شده است. فصل نخست به روش شناسی سیره پیامبر اکرم(ص) اختصاص دارد و فصل دوم به هدف ها، نتیجه ها و جایگاه وحدت اشاره می کند و از اهمیت و حساسیت موضوع سخن به میان می آورد. در فصل سوم، واژه هایی چون: وحدت، امت اسلامی، جامعه اسلامی و امت واحده اسلامی، بررسی شده است. فصل چهارم، نقش راهبردهای سیاسی، حکومتی، فرهنگی، عقیدتی، ارزشی و اجتماعی پیامبر اکرم(ص) را در ایجاد وحدت اسلامی تحلیل کرده است. در آخرین فصل، فلسفه وحدت اسلامی با استناد به آیه های قرآن کریم تبیین شده است. گفتنی است نویسنده برای ترجمه، شرح و تفسیر آیات قرآن کریم بیشتر از دو تفسیر المیزان و کشف الاسرار بهره برده و در پایان کتاب نیز فهرست هایی چون: فهرست منابع و مآخذ، فهرست آیات، فهرست روایات، فهرست اعلام و فهرست اصطلاحات (نمایه موضوعی) را آورده است.