مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : بررسی تاریخی صلح های پیامبر(ص)
پديدآورنده : حامد منتظری مقدم
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : قم
ناشر : مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1383ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 200
قطع : رقعی
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

بررسی تاریخی صلح های پیامبر(ص)

این مجموعه با تکیه بر منابع تاریخی معتبر به بررسی صلح های رسول خدا(ص) می پردازد.

این مجموعه با تکیه بر منابع تاریخی معتبر به بررسی صلح های رسول خدا(ص) می پردازد. نویسنده با هدف زدودن اتهامی که برخی خاورشناسان به دین اسلام می زنند و از آن به عنوان دین جنگ و شمشیر یاد می کنند، به این پژوهش همت گماشته است.

وی پس از تعریف مفهوم صلح، صلح های پیامبر را در چهار بخش: پیشینه تاریخی، صلح های پیش از حدیبیه، صلح حدیبیه و صلح های پس از حدیبیه بررسی می کند. صلح با بنی ضمره، صلح با بنی مدلج، صلح با یهود مدینه، صلح در غزوه خیبر و صلح با یهود فدک از جمله صلح های پیامبر است که در این پژوهش معرفی می شود.

این کتاب در هفتمین همایش کتاب سال حوزه (۱۳۸۴) برگزیده شده است.