مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : منهاج الولایه فی شرح نهج البلاغه
محل نشر : تهران
ناشر : آینه میراث
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1378 ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 1272 + 8
قطع : وزیری
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

منهاج الولایه فی شرح نهج البلاغه

شرحی است فلسفی ـ عرفانی بر نهج البلاغه که با استناد به سخنان عرفا و اشعار شاعران نوشته شده.

شرحی است فلسفی ـ عرفانی بر نهج البلاغه که با استناد به سخنان عرفا و اشعار شاعران نوشته شده و فارسی روان آمیخته با عربی است. نویسنده آن صوفی، ملقب به دانشمند و متخلص به باقی از بزرگان شعر و ادب و تصوف دوران صفویه است.

وی کتاب را در دوازده موضوع مهم سامان داده و بر خلاف شرح نویسانی که نهج البلاغه را به ترتیب تدوین آن، شرح می کنند، به صورت موضوعی شرح کرده است. در هر موضوعی، خطبه ها، کلمات قصار و نامه هایی را به مناسبت موضوع، برگزیده و به شرح آنها مبادرت کرده و در برخی موارد هم تنها به ترجمه اکتفا کرده است.

روش شرح نگاری او یکسان نیست، در برخی موارد بسیار اندک و در حد ترجمه و در برخی دیگر مفصل است.

کتاب، در دوازده باب تنظیم شده و باب نخست آن در توحید ذات و صفات و عجائب خلقت خداست. باب دوم، به صفات و فضایل پیامبر و صفات قرآن و ویژگی های اسلام مربوط است. شرافت علم و هدایت و ویژگی های اصناف علماست. تقوا و صفات متقین ظرافت حکمت ها و لطایف، امثال و آداب وصایا و نصیحت ها و تذکر ها، مباحث فصل های سوم تا ششم است.

باب هفتم، در زهد و اقبال بر آخرت است و باب هشتم، در باره کبر و فخر و حسد و باب نهم، در مذمت ستم و ستمگر و باب دهم، در عدالت و حکومت و سیاست مدن و باب یازدهم، در معاد و مرگ و قبر و اهوال حشر و باب دوازدهم، در باره دعاست.