احادیث داستانی سفارش پیامبر(ص) به پرهیز از غش

سفارش رسول خدا(ص) به زینب عطرفروش که از غل و غش در عطرش بپرهیزد.

الإمام الصادق(ع):

جاءَت زَینَبُ العَطّارَةُ الحَولاءُ إلی نِساءِ النَّبِی(ص)، فَجاءَ النَّبِی(ص) فَإِذا هِی عِندَهُم، فَقالَ النَّبِی: إذا أتَیتِنا طابَت بُیوتُنا، فَقالَت: بُیوتُک بِریحِک أطیبُ یا رَسولَ اللّهِ.

فَقالَ لَها رَسولُ اللّهِ(ص): إذا بِعتِ فَأَحسِنی ولا تَغُشّی، فَإِنَّهُ أتقی للّه وأَبقی لِلمالِ.[۱]

امام صادق(ع):

زینب عطرفروش حولاء (لوچ چشم) نزد همسران پیامبر(ص) آمد. پیامبر(ص) وارد شد و او را نزد همسران خود دید. فرمود: تو هر گاه نزد ما می آیی، خانه هایمان بوی خوش می گیرد. زینب گفت: خانه های شما به بوی شما خوش تر است، ای پیامبر خدا! پیامبر خدا(ص) به او فرمود: «هر گاه می فروشی، جنس خوب بفروش و از غلّ و غش بپرهیز؛ زیرا این کار به تقوا نزدیک تر است و دارایی را ماندگارتر می کند».


[۱]. الکافی: ج ۵ ص ۱۵۱ ح ۵ وج ۸ ص ۱۵۳ ح ۱۴۳، التوحید: ص ۲۷۶ کلّها عن الحسین بن زیدالهاشمی، کتاب من لا یحضره الفقیه: ج ۳ ص ۲۷۲ ح ۹۳۸۵ وفیه ذیله من «إذا بعت» وفیه «أنقی» بدل «أتقی»، بحارالأنوار: ج ۲۲ ص ۱۳۴ ح ۱۱۶، دانشنامه قرآن و حدیث، ج ۱۷، ص ۲۱۸.