مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : موسوعة الادعیة
پديدآورنده : جواد قیومی اصفهانی
محل نشر : مشهد
ناشر : آستان قدس رضوی
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1418 ـ 1421 ق
تعداد جلد : 6
تعداد صفحه : 888 + 892 + 1062 + 1062 + 752 + 464
قطع : وزیری
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

موسوعة الادعیة

کتاب حاضر، در بر گیرنده دعاهای مأثور از معصومان(ع) است.

کتاب حاضر، در بر گیرنده دعاهای مأثور از معصومان(ع) است. دعا و نیایش از مفاهیم مهم دینی و از آیین های دایمی انسان هاست که از فطرت آنها ناشی می شود؛ اما اینکه چه دعایی باید به زبان آورد و چه خواست هایی را باید با خدا مطرح کرد، مربوط به آموزه های دینی است. مؤلف کوشیده است در این موسوعه با ذکر مقدمه ای، دعا و شرایط دعا کننده، ارتباط دعا با ذکر، اقسام دعا گویان، و اجابت دعا را تبیین نماید. نیز در باره تسامح در اسناد روایات دعاها سخن گفته و کتاب هایی را که در باره دعا و زیارت تدوین شده، معرفی کرده و به ویژه به بررسی دعاهای رسیده از معصومان پرداخته است.

مصادر همه دعاها در پایان هر جلد، مأخذشناسی و معرفی شده است، در این کتاب، تدوین کننده تلاش گسترده ای به عمل آورده تا دعاهای ذکر شده در منابع دینی (قرآن و کتاب های حدیثی) گردآوری و بر حسب گوینده، آنها را تدوین نماید. هر چه منسوب به معصومان بوده گردآوری شده و در مواردی که صحت صدور آنها از معصوم احراز نشده از آوردن آنها خودداری شده است.

کتاب از دعاهای قرآن شروع و با دعاهای پیامبر ادامه و با دعاهای امام مهدی(ع) خاتمه یافته است. همه دعاها در بیست و چهار محور طبقه بندی شده است: ثنای خداوند، مناجات، تضرع، استغفار، درخواست مکارم اخلاق، دعا برای دیگران، دعای طهارت و همه بخش های فقهی که در آنها دعا نقل شده، آداب، سختی ها، در خواست حاجت و روزی، رفع غم، دفع شر دشمن و بیماری ها، دعاهای ایام و امور مختلف.

جلد اول، حاوی دعاهای قرآن و پیامبر(ص). جلد دوم، دعاهای امام علی و حضرت زهرا(ع)، جلد سوم، دعاهای امام حسین(ع) تا امام باقر، جلد چهارم، دعاهای امام صادق، جلد پنجم، دعاهای امام کاظم تا امام مهدی و جلد ششم، در زیارت و آداب و ذکرهای آن است.