روش متقی هندی در نقل احادیث امامان شیعه (مورد مطالعه، برخی از موضوعات کلامی اعتقادی)‏

نشریه : فصلنامه علمی پژوهشی علوم حدیث

نویسنده : پديدآورنده : روح الله موحدنیا
پديدآورنده : اعظم پرچم
پديدآورنده : محمد رضا حاجی اسماعیلی

سال 1398 / شماره پیاپی 94 / صفحه 173 - 202

چکیده :

جامع روایی کنز العمال فی سنن الاقوال و الافعال تألیف متقی هندی، از محدثان اهل‏سنت قرون نهم و دهم هجری، است. این کتاب در بردارنده بیش از سه هزار حدیث از امامان شیعه در موضوعات گوناگونی مانند احکام، اخلاق، علوم قرآنی و اعتقادات است.
مقاله حاضر برای بررسی روایات اعتقادی امامان شیعه در این جامع روایی، به تأمل در پاره‏‏ای از موضوعات مطرح در آن از قبیل شفاعت، خلافت، مباهله و... پرداخته و در پایان باورمند گردیده است که روش متقی هندی در تدوین و بهره‏‏ مندی از این دست از روایات، ناظر بر گزینش، چینش و تقطیع آن‏‏هاست. تقویت مبانی اعتقادی و مذهبی و کتمان پاره ‏‏ای از وقایع تاریخی حساس و مهم، محدث را به اتخاذ چنین روش‏‏های حدیثی سوق داده است. نقل احادیث ضعیف السند، استفاده از منابع نه چندان معتبر و...‏ انتقاداتی است که به روش حدیثی متقی وارد است.

کلیدواژه‌های مقاله :متقی هندی کنز العمال روایات اعتقادی امامان شیعه‏ گزینش چینش تقطیع