مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : تاریخ اسلام از منظر قرآن
پديدآورنده : یعقوب جعفری
محل نشر : قم
ناشر : دفتر نشر معارف
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1384 ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 319
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

تاریخ اسلام از منظر قرآن

نویسنده در این کتاب در صدد استخراج حوادث تاریخی عصر پیامبر از آیات قرآن و اصالت دادن به آنهاست.

آشنایی با تاریخ صدر اسلام و سیره نبوی و آگاهی از چگونگی تعامل یا تقابل مخاطبان پیامبر اعظم(ص) با دعوت جدید و تحلیل حوادث آن دوره از نخستین نیازهای یک مسلمان فرهیخته است.

از آنجا که رفتار و سکوت پیامبر مانند سخن او حجت شرعی است، بررسی حوادث زندگی آن حضرت می تواند مبنای خوبی برای درک و فهم درست احکام و معارف اسلام باشد.

درباره سیره نبوی، کتاب های بسیاری بر اساس روایات تاریخی نوشته شده است که گاه از آیات قرآن نیز بهره برده اند. همچنین در کتاب های تفسیر، در بیان آیات ویژه سیره پیامبر، شأن نزول هایی ذکر شده است که آیه را با حادثه خاصی مربوط می سازد.

نویسنده در این کتاب درصدد استخراج حوادث تاریخی عصر پیامبر از آیات قرآن و اصالت دادن به آنهاست. البته در توضیح آیات به منظور ایجاد زمینه برای فهم درست محتوای آیات، از روایات تاریخی و منابع حدیثی نیز فراوان استفاده کرده است.

کتاب دارای یک مقدمه، پنج فصل و یک خاتمه است. فصل یکم به موضوع فلسفه تاریخ و سنّت های حاکم بر آن اختصاص یافته است. در فصل دوم، موضوع جاهلیت و ابعاد و نشانه های آن بررسی شده است. فصل سوم به مهم ترین حوادث دوران ولادت پیامبر اکرم(ص) تا بعثت آن حضرت پرداخته و در فصل چهارم، رخدادهای دوران بعثت تا هجرت، تجزیه و تحلیل گشته است. در فصل پنجم، پدیده های مهم و عبرت آور یازده سال هجرت پیامبر تا رحلت آن حضرت آمده است.

در پایان نیز به اختصار به موضوع آینده بشریت از نظر قرآن توجه شده است.