احادیث داستانی محبت مال دنیا با زیاد شدن آن

پیامبر(ص) طبق این حدیث، داشتن سی شتر را بر صد شتر ترجیح داده است.

تاریخ دمشق عن عبد اللّه بن جراد:

قالَ لی رَسولُ اللّهِ(ص) کم إبِلُک؟ قالَ: قُلتُ ثَلاثونَ، قالَ: إنَّ ثَلاثَین خَیرٌ مِن مِئَةٍ، قُلتُ: یا رَسولَ اللّهِ! إنّا لَنَری أنَّ المِئَةَ أکثَرُ مِن ثَلاثینَ، وهِی أحَبُّ إلَینا!

قالَ: إنَّ رَبَّها بِها مُعجَبٌ وإنَّهُ لا یؤَدّی حَقَّها، إنَّ المِئَةَ مُفرِحَةٌ مُفتِنَةٌ، وکلُّ مُفرِحٍ مُفتِنٌ.[۱]

تاریخ دمشق ـ به نقل از عبد اللّه بن جراد ـ:

پیامبر خدا(ص) به من فرمود: «چند شتر داری؟».

گفتم: سی تا.

فرمود: «سی تا بهتر از صد تاست».

گفتم: ای پیامبر خدا! به نظر ما صد تا بهتر از سی تاست و بیشتر دوست داریم!

فرمود: «صاحب صد شتر، به آنها دل بسته می شود و زکاتشان را نمی پردازد. صدتا فَرَحبخش و فریبنده است. هر فَرَحبخشی، فریبنده است».


[۱]. تاریخ دمشق: ج ۲۷ ص ۲۴۰ ح ۵۷۹۳، أمثال الحدیث للرامهرمزی: ص ۱۶۳ نحوه، کنز العمّال: ج ۶ ص ۵۶۲ ح ۱۶۹۴۳، دانشنامه قرآن و حدیث، ج ۱۶، ص ۷۴.