بازیابی منابع روایات کلامی امام رضا علیه السلام در کتاب کافی

نشریه : حدیث و اندیشه

نویسنده : پديدآورنده : فرشته معتمد لنگرودی
پديدآورنده : سهیلا جلالی کندری
پديدآورنده : جمیله انصاری پور

سال 1399 / شماره پیاپی 29 / صفحه 69-91

چکیده :

کتاب کافی تألیف محمدبن یعقوب کلینی، نخستین کتاب از کتب اربعه شیعه است. کلینی روایات کتابش را از کتاب‌ها و اصول شیعیان گرفته و به تدوین آنها پرداخته است. این اصول و کتاب‌ها به مرور زمان به دست فراموشی سپرده شد. یکی از راه‌هایی که می‌توان این منابع را بازسازی کرد، مراجعه به کتاب‌های فهرست نظیر نجاشی است. بخشی از روایات کافی، روایات کلامی معصومان علیهم‌السلام است. در این پژوهه، با استفاده از کتب رجالی به بازیابی منابع کلینی در روایات کلامی امام رضا(ع) پرداخته شده تا اتقان و صحت این روایات کتاب کافی مبرهن گردد. تحلیل اسناد و محتوای روایات کلامی منقول از امام رضا علیه السلام در «کافی» نشان می‌دهد، کلینی در شناسایی منابع و استفاده از منابع دست اول نهایت دق. جریان فکری معتزله، جریان سیاسی عباسی و جریان درون مذهبی واقفیه برخی از این حساسیت‌ها هستند.

کلیدواژه‌های مقاله :امام رضا(ع)، کلینی، کافی، روایات کلامی، چالش‌ امامت