مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : عرفان در دیوان منسوب به امام علی(ع)
پديدآورنده : رؤیا موسوی گرمارودی
محل نشر : تهران
ناشر : میترا
تاریخ انتشار : 1386 ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 184
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

عرفان در دیوان منسوب به امام علی(ع)

نویسنده اشعاری را از حضرت امیر(ع) که دارای مضامین عرفانی (نظری و عملی) می باشند بررسی می کند.

نویسنده در این کتاب سعی دارد تا در هفت فصل اشعاری را از حضرت امیر(ع) که دارای مضامین عرفانی (نظری و عملی) می باشند بررسی نماید.

نویسنده با اعلام این مطلب که از میان هفده شرح موجود بر اشعار منسوب به امام علی(ع) تنها چهار کتاب ترجمه شده است و از آن میان فقط شرح میبدی (قرن دهم) شرحی نیمه ادبی و نیمه عرفانی است، هدف خود را پژوهشی عرفانی ـ شیعی درباره ی دیوان منسوب به حضرت امیرالمؤمنین بیان می دارد.

نویسنده در فصل اول به تاریخچه دیوانهای مختلف منسوب به حضرت پرداخته است و در شش فصل بعدی به «مفاهیم مهم عرفانی در اشعار مولی»، «دین در اشعار مولی (شریعت و طریقت)»، «مصداقهای شعری درباره ی انسان کامل»، «مناجات»، «ذکر»، «ادب»، و... پرداخته است.