مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : توسل
پديدآورنده : علی اصغر رضوانی
محل نشر : قم
ناشر : مسجد مقدس جمکران
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1385ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 58
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

توسل

تحقیقی درباره مفهوم زیارت و جایگاه آن در اندیشه اسلامی

این مجموعه که در سلسله مباحث شناخت وهابیان منتشر شده، تحقیقی کوتاه اما مستند و مستدل درباره مفهوم زیارت و جایگاه آن در اندیشه اسلامی است. مؤلف با بهره گیری از آیات قرآن و احادیث اهل بیت و با استناد به مهم ترین کتب حدیثی اهل سنت به شرح این آموزه مهم دینی پرداخته است:

یکی دیگر از موارد اختلاف بین وهابیان و سایر مسلمین، توسل به اولیای الهی، به تعبیری وسیله قرار دادن آنان نزد خداوند متعال است. وهابیان آن را جایز نمی دانند، اما عموم مسلمین نه تنها آن را جایز می شمارند، بلکه در طول تاریخ به آن عمل کرده اند.

توسل انواع و اقسامی دارد که نزد عموم مسلمین برخی از آنها صحیح و برخی باطل و دسته ای دیگر مورد اختلاف هست ...

فهرست

تعریف توسل، فتوای وهابیان، فلسفه توسل، توسل از دیدگاه قرآن، انواع توسل، موارد اتفاق بر جواز توسل، (توسل به خدا، توسل به اطاعت و ایمان، توسل به قرآن، توسل به پیامبر در روز قیامت، توسل به اولیا و انبیا و ...) موارد اتفاق بر عدم جواز توسل (توسل به طاغوت، توسل به بت ها) موارد اختلاف (توسل به جاه پیامبر از حیات برزخی، توسل به دعای پیامبر در حیات برزخی و...) پاسخ به شبهات، اشاره به توسل در شعائر دین، خلقت از طریق وسائط.