مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : اندیشه‌های کلامی خاندان اعین
پديدآورنده : روح الله رجبی پور
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : قم
ناشر : دارالحدیث
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1399ش
تعداد صفحه : 207
قطع : رقعی
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

اندیشه‌های کلامی خاندان اعین

این نوشتار اندیشه‌های کلامی خاندان فرهیخته قرون نخستین امامیه به نام آل اعین را می نمایاند.

این نوشتار با تمرکز بر تحلیل تاریخی اندیشه‌های کلامی یکی از خاندان‌های فرهیخته قرون نخستین امامیه به نام آل اعین، سعی در نمایاندن دیدگاه‌های کلامی این خاندان و در پی آن، زوایای کـــلام امامیه در قرون نخستین دارد.

خاندان اعین یعنی همان  فرزندان و ذریۀ ‌اَعیَن بن سنسن از مهم‌ترین خاندان‌های علمی شیعه در دوران حضور ائمه (ع)‌"  بود. اعین بن سنسن دارای ذریۀ ‌فراوانی بود که از عالمان و راویان روایات در کوفه بودند؛ از جمله آنها می‌توان به ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زرارة بن اعین و عبداللّه‌‌ بن بکیر از اصحاب اجماع اشاره کرد.

این خاندان در زمینه معارف دینی، از دوران امام سجاد(ع)‌ تا وفات ابوغالب زراری در سال ۳۶۸ ق فعال و مؤثر ‌بودند و تلاش فراوانی برای فراگیری و نشر آموزه‌های ‌‌‌‌‌اهل بیت: از خود نشان دادند. بازتاب فعالیت‌های علمی این خاندان در متون روایی و کلامی امامیه، از تلاش و جدّیت این خاندان در فهم و نشر مسائلی همچون ایمان و کفر و استطاعت سخن به میان آورده. همچنین در کتب سایر فرق اسلامی نظریات خاصی در مسئله صفات الهی، استطاعت و معرفت اضطراری به این خاندان نسبت داده شده است که نشان از جایگاه علمی آنان در بین سایر طوایف مسلمانان است.

کتاب حاضر، نخست به معرفی خاندان اعین و چگونگی گرایش این خاندان به تشیع اشاره داشته و سپس به تبیین مهمترین اندیشه‌های این خاندان که عبارتنـــد از معرفت اضطراری، ایمان و کفر، صفات الهی، استطاعت و مجموعه دیدگاه‌های این خاندان در مباحث امامت با توجه به زمینه‌های شکل‌گیری و تطورات آن اندیشه ها، اهتمام ورزیده است.

کتاب دارای دو بخش با فصل های زیر است:

بخش اول: کلیات
فصل اول:  کلام امامیه در عصر حضور ائمه(ع)
فصل دوم: خاندان اعین

بخش دوم: اندیشه‌های ‌کلامی خاندان اعین
فصل اول: معرفت
فصل دوم: ایمان و کفر
فصل سوم: اسماء و صفات الهی
فصل چهارم: استطاعت
فصل پنجم: امامت