مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : زیارت قبور
پديدآورنده : علی اصغر رضوانی
محل نشر : قم
ناشر : مسجد جمکران
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1385ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 172
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

زیارت قبور

تحقیقی درباره زیارت قبور و جایگاه آن در فرهنگ اسلامی است

این اثر، که در مجموعه «سلسله مباحث شناخت وهابیان» منتشر شده، تحقیقی درباره زیارت قبور و جایگاه آن در فرهنگ اسلامی است که مؤلف با بهره گیری از آیات الهی و احادیث معصومان (علیهم السلام) و با استناد به مهم ترین کتاب های حدیث اهل سنت، مانند صحیح بخاری، صحیح مسلم و سنن ابی داود، به شرح و تبیین آن پرداخته است:

مؤلف در مقدمه کتاب آورده است:

مسلمانان در طول تاریخ اسلام، بر جواز، بلکه استحبات سفر برای زیارت قبور اولیای الهی اجماع داشته اند، اما از ناحیه ابن تیمیّه ممنوع شد. زیرا وی اولین کسی است که از این مسأله جلوگیری کرده و شدیداً با آن مقابله نمود و به حرمت آن فتوا داد.

مؤلف پس از آوردن فتاوای وهابیان، به بیان پاسخ هایی مستند پرداخته است.

فهرست

بخش اول/ زیارت قبور: فتاوای وهابیان، ادله مشروعیت زیارت قبور، فتاوای علمای اهل سنت درباره زیارت قبور، آثار زیارت قبور،

زیارت قبر پیامبر از نظر قرآن و سیره صحابه و ...

بخش دوم/ حکم طواف بر قبور اولیا: دیدگاه اهل سنت، تحقیقی از علامه مجلسی، اقوال در مسأله (قول به رحمت، قول به عدم استحباب، قول به کراهت، قول به جواز و استحباب).

بخش سوم/ بنای بر قبور: فتوای وهابیان، قرآن و بنای بر قبور، مزار بزرگان، بررسی ایرادهای وهابیان، آثار سازنده بنای قبور اولیای الهی.

بخش چهارم/ بنای مسجد، روشن کردن چراغ بر قبور اولیا: فتاوای وهابیان، سیره مسلمین، اصل وهابیان بر حرمت.