مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : نصرة المؤمنین در حمایت از دعای مبارک ندبه
پديدآورنده : عبد الرضا ابراهیمی
محل نشر : کرمان
ناشر : سعادت
تاریخ انتشار : 1352 ش
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

نصرة المؤمنین در حمایت از دعای مبارک ندبه

پاسخ به شبهات نوشتاری با عنوان «بررسی دعای ندبه»

این کتاب پاسخی است بر شبهاتی که تحت عنوان «بررسی دعای ندبه» در سالهای تألیف کتاب، نگارش و منتشر شده بود. نویسنده سعی کرده است تا در این کتاب به بررسی مضامین کلیدی دعای ندبه بپردازد. کتاب در پنج باب و یک مقدمه و یک خاتمه به شرح ذیل نگاشته شده است:

باب اول: در جواب از ادعای بی مدرک بودن دعای ندبه و در آن دو فصل است:

فصل اول: نقل ایرادات مدعی نسبت به سند دعای مبارک ندبه و جواب از ایرادات.

فصل دوم: نقل ایرادات مدعی بر جمله لیت شعری... .

باب دوم: در جواب از ادعای بدعت بودن دعای ندبه.

باب سوم: در جواب این که دعای ندبه مخالف قرآن است در هفت فصل.

باب چهارم: در جواب از این که گفته اند دعای ندبه مخالف عقل است و در آن دو فصل است:

فصل اول: نقل ایرداد مدعی که نوشته این دعا را در هزار مکان و مسجد و خانه می خوانند... .

فصل دوم: نقل ایراد مدعی بر جمله «یا ابن الطور» و... .

باب پنجم: در این که گفته اند دعای ندبه کفر و شرک است و نقل ایراد مدعی و جواب از آن.

خاتمه: در جواب برقعی که نوشته دعای ندبه منبع الهام بخش برای قبول ظلم و ستم است.