مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : هم گام با پیامبر در حجة الوداع
پديدآورنده : محمد حسین واثقی راد
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : قم
ناشر : نشر دانش حوزه
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1383ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 360
قطع : وزیری
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

هم گام با پیامبر در حجة الوداع

تحلیلی است از جنبه های گوناگون آخرین حج پیامبر، معروف به حجة الوداع

این کتاب، تحلیلی است از جنبه های گوناگون آخرین حج پیامبر، معروف به حجة الوداع که بر مبنای روایات شیعی فراهم آمده و به فارسی زبانان تقدیم شده است.

کتاب شش فصل و چهار پیوست دارد. در فصل اول با عنوان «در آستانه سفر»، از فراخوان عمومی برای حج و آمادگی های سفر سخن می رود.

در فصل دوم با عنوان «در میقات»، درباره تعیین پنج میقات، آداب احرام پیامبر و از آنچه به هنگام احرام گذشت، گزارش داده می شود.

در فصل سوم با عنوان «به سوی مکه»، از سفر سواره پیامبر، خط سیر آن حضرت و هشت روز پیمودن مدینه تا مکه و خاطرات آن بحث کرده است.

در فصل چهارم با عنوان «در آغوش کعبه»، از ورود پیامبر به مکه و مسجد الحرام و طواف و نماز و سعی حضرت، تشریع حج تمتّع و پی آمدهای آن، از پوشش کعبه در زمان پیامبر و حضرت علی(ع)، حضور کودکان و زنان در حجة الوداع، حرکت امیرالمؤمنین از یمن به سوی مکه و پیوستن به پیامبر در مکه و موضوع های جزئی دیگر بحث می شود.

در فصل پنجم با عنوان «در مواقف مشرفه»، از وقوف در عرفات و سخنرانی مهم پیامبر در آنجا، دعاهای حضرت در عرفات، وقوف در مشعرالحرام و ذکر الهی در حج، حرکت به سوی منا و رمی جمره عقبه، یک صد شتر قربانی پیامبر و امیرالمؤمنین، سخنرانی معروف پیامبر در مسجد خیف، سخنرانی پیامبر درباره آخرالزمان و بحث های دیگری سخن به میان می آید.

در فصل ششم از «بازگشت به مدینه و حادثه غدیرخم» و تعداد حجاج آن سال گفت وگو می شود.

موضوع پیوست ها نیز به این شرح است: درباره ده تفاوت حج جاهلی با حج اسلامی، درباره حج های پیامبر پیش از هجرت، درباره عمره های پیامبر پس از هجرت و شصت و سه خاطره معصومین در مکه.